Indhold

13.12.18 | Nyhed

Nordisk dialog i Katowice

I løbet af to uger med et spækket program har den nordiske pavillon ved FN’s klimatopmøde i Katowice (COP 24) dannet rammen om både videndeling og dialog om klimaløsninger og klimaudfordringer.

06.12.18 | Nyhed

Ambitiøst nordisk klima- og miljøsamarbejde

Et stop for tab af biologisk mangfoldighed, mindre udledning af plast i havet, et fælles nordisk indspil i klimaforhandlingerne og bæredygtig brug af naturressourcer er nogle af de ambitiøse mål i det nye nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima.

27.09.18 | Information

Made of Courage - people in the forefront of bioeconomy

As the Nordic Bioeconomy Programme released 15 action points to boost the transition towards a sustainable bioeconomy, a new campaign came to life to tell the stories of the people behind some of the most visible solutions in Nordic & Baltic states.