Indhold

17.07.18 | Nyhed

Ungdomen kan förändra våra konsumtionsmönster – om de får chansen

För att de nordiska länderna och andra höginkomstländer ska bli mer hållbara i sina konsumtions- och produktionsmönster behövs bättre politiskt samarbete över generationsgränserna. Budskapet från ungdomen togs på allvar när nordiska och internationella aktörer diskuterade hållbarhetsmål...

19.06.18 | Nyhed

Helhetsperspektiv krävs för att hållbarhetssäkra kustnäringarna

Fiske och annat nyttjande av biologiska resurser är inte bara ett sätt att få mat på bordet, det har också en avgörande betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet och identitet och bidrar till turismen. Existerande styrmedel behöver dock användas bättre för att säkra en hållbar utvec...

14.08.18 | Information

Ny Nordisk Bioøkonomistrategi

Det nordiske bioøkonomipanel har til opgave at lave et forslag til en fælles nordisk bioøkonomistrategi, som beskriver muligheder og konkrete tiltag for at fremme bæredygtige nordiske bioøkonomier.