Content

18.09.19 | News

Hvilke fremtidens kompetanser bør barna våre lære nå?

-Det er en debatt i skolen om teknologiforståelse og at elever skal ha PCer, lære å kode og bruke kunstig intelligens for om ikke så overtar kineserne. Digitalisering og teknologi i skolen er avgjørende og det er viktig at vi er sterke på det. En meget viktigere kompetanse er digital da...

03.09.19 | News

Omprioriteringar väntar inom det nordiska samarbetet

När de nordiska statsministrarna möttes i medlet av augusti slog de fast att klimat och hållbarhet skall prioriteras högre än tidigare inom samarbetet. Målsättningen i den nya visionen för Nordiska ministerrådet är att Norden ska bli världens mest hållbara region. Nu inleds arbetet med ...

29.04.19 | Information

The competencies of the future

The idea behind the agenda for the competencies of the future is to better prepare people of all ages for the society that lies ahead. We want everybody in the Nordic Region to have the knowledge and skills to cope with a more complex future. Perhaps just as importantly, we also want th...