Innhold

15.12.20 | Nyhet

Kursen mot et grønnere Norden er staket ut

Det nordiske samarbeidets fokus flyttes i en mer grønn og bærekraftig retning i 2021. Det er en utvikling som er fastsatt i Nordisk ministerråds Visjon 2030. Utover den grønnere politikken innebærer handlingsplanen for de kommende fire årene at det også blir fokusert mer på samarbeidet ...

18.11.20 | Nyhet

Norden tar temperaturen på den grønne omstillingen

På debattarrangementet Choosing Green møttes mer enn femti representanter fra ungdomsorganisasjoner, industrien, sosiale organisasjoner og NGOer, forskere, klimaaktivister og politikere for å diskutere grønn omstilling i koronaens skygge. Alle perspektiver som ble formidlet på dagen, vi...

28.02.20 | Information

Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...