Innhold

  28.02.20 | Information

  Fremtidens kompetanser

  Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...

  07.09.21 | Nyhet

  “Likestillingsarbeidet i barnehagen er altfor avhengig av enkelte ildsjeler”

  Barnehagen har en unik mulighet til å motvirke normer som begrenser barns utvikling, valg og læring. Likevel er likestillingsarbeidet i barnehager i Norden sjelden tilstrekkelig systematisk og kontinuerlig. Det viser en fersk rapport som lå på de nordiske likestillingsministrenes bord i...

  15.12.20 | Nyhet

  Kursen mot et grønnere Norden er staket ut

  Det nordiske samarbeidets fokus flyttes i en mer grønn og bærekraftig retning i 2021. Det er en utvikling som er fastsatt i Nordisk ministerråds Visjon 2030. Utover den grønnere politikken innebærer handlingsplanen for de kommende fire årene at det også blir fokusert mer på samarbeidet ...