Innhold

20.08.19 | Nyhet

Statsministrene vil ha en integrert region med større fokus på klimaspørsmålet

Bærekraftspørsmål og uroen for effektene av klimaendringenes sto i sentrum for samtalene under de nordiske statsministrenes møte i Reykjavík 20. august. I en fornyet visjon for Nordisk ministerråd uttrykker statsministrene tydelig at de vil at det nordiske samarbeidet skal bli et mer ef...

19.06.19 | Nyhet

Ny visjon for det nordiske samarbeidet

En global foregangsregion når det gjelder klima og bærekraft , og en enda mer integrert region enn før – det skal være de mest sentrale målene for den fellesnordiske politikken det kommende tiåret, mener de nordiske samarbeidsministrene. Visjonen framhever samarbeidets viktigste målsetn...

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...