Innhold

30.10.19 | Nyhet

Kunnskap skaper fremtiden

Framtiden er ikke noe som bare kommer. Vi skaper den. Derfor har de nordiske landene et felles fokus på framtidens kompetanser. Utdanning og forskning er grunnlaget for en bærekraftig utvikling i et velintegrert Norden.

18.09.19 | Nyhet

Hvilke fremtidens kompetanser bør barna våre lære nå?

-Det er en debatt i skolen om teknologiforståelse og at elever skal ha PCer, lære å kode og bruke kunstig intelligens for om ikke så overtar kineserne. Digitalisering og teknologi i skolen er avgjørende og det er viktig at vi er sterke på det. En meget viktigere kompetanse er digital da...

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...