Sisältö

05.04.19 | Uutinen

Opettajien yhteiskunnallista roolia vahvistettava

Opettajilla on tärkeä rooli yhteiskunnan kehittämisessä, mutta se ei aina näy ammatin arvostuksena. Pohjoismaiden opetusministerien mielestä nyt on aika tehdä asialle jotakin, ja aihe olikin keskiössä Reykjavikissa 9. huhtikuuta pidetyssä ministerikokouksessa.

04.04.19 | Uutinen

Tekninen kehitys vaatii lisää naisia

Tulevaisuuden työmarkkinat tarvitsevat lisää naispuolisia insinöörejä ja muiden matemaattis-luonnontieteellisten alojen osaajia. Asialla on myös kiire, ellei uutta tekniikkaa haluta jättää lähes yksinomaan miesten kehitettäväksi. Pohjoismaiden työministerit ovat käynnistäneet tutkimusha...

29.04.19 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...