Sisältö

19.06.19 | Uutinen

Pohjoismaiselle yhteistyölle uusi visio

Ilmasto- ja kestävyysalan globaali edelläkävijä ja entistä integroituneempi alue – siinä pohjoismaisten yhteistyöministerien näkemys tulevan vuosikymmenen keskeisimmistä yhteisistä politiikkatavoitteista. Visio korostaa pohjoismaisen yhteistyön tärkeimpiä pyrkimyksiä ja vaatii vielä hyv...

05.04.19 | Uutinen

Opettajien yhteiskunnallista roolia vahvistettava

Opettajilla on tärkeä rooli yhteiskunnan kehittämisessä, mutta se ei aina näy ammatin arvostuksena. Pohjoismaiden opetusministerien mielestä nyt on aika tehdä asialle jotakin, ja aihe olikin keskiössä Reykjavikissa 9. huhtikuuta pidetyssä ministerikokouksessa.

29.04.19 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...