Sisältö

21.06.20 | Uutinen

Pohjoismaista keskustelua nuorisojärjestöjen merkityksestä

Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnistää uuden videokampanjan avulla vuoropuhelun nuorisojärjestöjen kanssa. Tanskan nuorisojärjestöjen yhteistyöneuvosto DUF, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi sekä Norjan lapsi- ja nuorisojärjestöjen kattojärjestö LNU kertovat ensin omat näke...

22.01.20 | Uutinen

Luovia oppilaita ja ilmastofiksuja perheitä

Älykäs kodinelektroniikka, ruokahävikkiä vähentävät sovellukset ja kommunikoivat jääkaapit. Siinä muutamia ilmastofiksuja digiratkaisuja, joita pohjoismaiset koululuokat ovat kehittäneet Pohjoismaiden ministerineuvoston tukemassa Nordic CRAFT -koulutushankkeessa. Hankkeen ratkaisuja esi...

28.02.20 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...