Sisältö

18.11.20 | Uutinen

Pohjola otti tuntumaa vihreään siirtymään

Choosing Green -keskustelutapahtuma kokosi yhteen yli 50 tutkijaa, ilmastoaktivistia ja poliitikkoa sekä nuorisojärjestöjen, teollisuuden, sosiaalialan ja kansalaisjärjestöjen edustajaa, jotka keskustelivat vihreästä siirtymästä koronan varjossa. Kaikki päivän aikana esitetyt näkökulmat...

21.06.20 | Uutinen

Pohjoismaista keskustelua nuorisojärjestöjen merkityksestä

Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnistää uuden videokampanjan avulla vuoropuhelun nuorisojärjestöjen kanssa. Tanskan nuorisojärjestöjen yhteistyöneuvosto DUF, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi sekä Norjan lapsi- ja nuorisojärjestöjen kattojärjestö LNU kertovat ensin omat näke...

28.02.20 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...