Sisältö

07.09.21 | Uutinen

”Varhaiskasvatuksen tasa-arvotyö on liian riippuvaista yksittäisistä tulisieluista”

Varhaiskasvatus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden purkaa normeja, jotka rajoittavat lasten kehitystä, valintoja ja oppimista. Tästä huolimatta Pohjoismaiden varhaiskasvatuksessa tehtävä tasa-arvotyö on vain harvoin riittävän järjestelmällistä ja kestävää. Tämä ilmenee uudesta raport...

15.12.20 | Uutinen

Tie vihreään Pohjolaan

Pohjoismaisen yhteistyön painopiste on vuonna 2021 aiempaa selkeämmin vihreydessä ja kestävyydessä. Kehityslinjat määrittää Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030, jota konkretisoimaan on laadittu nelivuotinen toimintasuunnitelma. Siinä painotetaan vihreän politiikan ohella yhteist...

28.02.20 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...