Work

Here you will find information about seeking work, authorisation and unemployment insurance.

Revideret aftale til gavn for patienter og sundhedspersonale

Work as a doctor or nurse in Sweden

Kørestolsymbol på grå væg

Allowance for assistive devices in Sweden

Autorisation i Sverige

Authorisation in Sweden

Svenske sygedagpenge

Sickness benefit in Sweden

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Unemployment benefit in Sweden

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Employers and self-employed persons in Sweden

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Summer job in Sweden

Fagforeninger i Sverige

Trade unions in Sweden

Info Norden is the information service of the Nordic Council of Ministers. Here you can find info and tips if you wish to move, work, study, seek support or start a business in the Nordic region.