Jobb

Her finner du informasjon om å søke jobb, autorisasjoner og dagpenger ved arbeidsledighet.

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Person ved en computer

Jobbsøking i Sverige

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Sommerjobb i Sverige

Skat i Sverige

Skatt i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Autorisation i Sverige

Godkjenning i Sverige

Fagforeninger i Sverige

Fagforeninger i Sverige

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.