Jobb

Her finner du informasjon om å søke jobb, autorisasjoner og dagpenger ved arbeidsledighet.

Revideret aftale til gavn for patienter og sundhedspersonale

Jobbe som lege eller sykepleier i Sverige

Kørestolsymbol på grå væg

Støtte til hjelpemidler i Sverige

Autorisation i Sverige

Godkjenning i Sverige

Svenske sygedagpenge

Svenske sykepenger

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Svenske dagpenger ved arbeidsledighet

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende i Sverige

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Sommerjobb i Sverige

Fagforeninger i Sverige

Fagforeninger i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.