Jobb

Her finner du informasjon om å søke jobb, autorisasjoner og dagpenger ved arbeidsledighet.

Svenske sygedagpenge

Svenske sykepenger

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Sommerjobb i Sverige

Fagforeninger i Sverige

Fagforeninger i Sverige

Person ved en computer

Jobbsøking i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Sosialforsikring i Sverige når du arbeider i utlandet

Social sikring i Sverige

Sosialforsikring i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.