Temporary residence

Here you will find useful information if you are staying in the country for a short period.

Bank i Sverige

Banks in Sweden

Tjekliste når du flytter til Sverige

Checklist when you are moving to Sweden

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Work permits and residence permits in Sweden

Bil i Sverige

Car in Sweden

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Right to healthcare services in Sweden

Køb af varer og tjenester i Sverige

Buying goods and services in Sweden

Private forsikringer i Sverige

Private insurances in Sweden

Sprogkurser for tilflyttere i Sverige

Language courses for immigrants in Sweden

Info Norden is the information service of the Nordic Council of Ministers. Here you can find info and tips if you wish to move, work, study, seek support or start a business in the Nordic region.