Education and training

Here you will find information about the educational system, admission and conversion of grades.

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem

The grading scale in the Swedish educational system

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Work permits and residence permits in Sweden

Ungdomsuddannelse i Sverige

Upper secondary education in Sweden

Grundskole i Sverige

Compulsory school in Sweden

Svensk uddannelsesstøtte

Student finance in Sweden

Højere videregående uddannelse i Sverige

Higher education in Sweden

Folkehøjskoler i Sverige

Folk high schools in Sweden

Huskeliste når du skal studere i Sverige

Checklist for when you are planning to study in Sweden

Info Norden is the information service of the Nordic Council of Ministers. Here you can find info and tips if you wish to move, work, study, seek support or start a business in the Nordic region.