17.
Growth and development

17.1.
Consideration of member’s proposal for a well-functioning Nordic labour market, A 1731/growth

17.2.
Consideration of member’s proposal for the mutual recognition of education, training, and vocational qualifications in parallel fields of work, A 1742/growth

17.3.
Committee proposal for an annual barometer for Nordic integration, A1754/growth

388
Lulu Ranne
Main speech

Herr president! De nordiska statsministrarna har ställt sig bakom en vision om att Norden till 2030 ska vara världens mest hållbart integrerade region.

389
Lorena Delgado Varas
Presentation

Det här låter som ett bra verktyg dels för att se resultat, dels för att kunna ha som grund för att minska de hinder som finns för nordisk integration.

17.4.
Consideration of member’s proposal for Arctic tourism, A 1778/growth

17.5.
Consideration of member’s proposal for strengthened board expertise by ensuring diversity, A 1804/growth

394
Arman Teimouri
Presentation

Herr president! Vi kan konstatera att bolag som har ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetens utifrån företagens behov utvecklas bättre än andra.

396
Lorena Delgado Varas
Presentation

Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det är ett arbete som är mångfacetterat, och det handlar inte bara om siffror, representation och värderingar utan om mycket mer än så.

17.6.
Consideration of member’s proposal for reduced emissions from aviation, A 1802/growth

398
Linda Modig
Main speech

Herr president, ledamöter, kära nordiska vänner! I rapport efter rapport beskrivs allvaret i de klimatförändringar som pågår. År efter år slås nya värmerekord.

399
Rebecka Le Moine
Presentation

Herr president! Nordiska kollegor! Vi lever i en klimatkris, och det är vi som är den pådrivande faktorn. Vi i Norden tillhör en global minoritet vad gäller flygandet.

403
Linda Modig
Reply

Herr president! Det är ljuvligt för en liberal att höra en företrädare för Nordisk Grön Vänster tala om marknadsmekanismer.

405
Linda Modig
Reply

Herr president! Tack, Kolbeinn Óttarsson Proppé, för svaret! Det gläder mig mycket som en grön socialliberal med värdekonservativa stänk att höra att vi inte kan vänta.

17.7.
Vote on point 17