17.
Vekst og utvikling

17.1.
Betänkande om medlemsförslag om en välfungerande nordisk arbetsmarknad, A 1731/tillväxt

17.2.
Betänkande över medlemsförslag om ömsesidigt godkännande av utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer inom parallella arbetsområden, A 1742/tillväxt

17.3.
Utskottsförslag rörande en årlig barometer kring nordisk integration, A 1754/tillväxt

388
Lulu Ranne
Hovedinnlegg

Herr president! De nordiska statsministrarna har ställt sig bakom en vision om att Norden till 2030 ska vara världens mest hållbart integrerade region.

389
Lorena Delgado Varas
Innlegg

Det här låter som ett bra verktyg dels för att se resultat, dels för att kunna ha som grund för att minska de hinder som finns för nordisk integration.

17.4.
Betænkning over medlemsforslag om arktisk turistklynge, A 1778/vækst

17.5.
Betänkande över medlemsförslag om en stärkt styrelsekompetens genom en säkrad mångfald, A 1804/tillväxt

394
Arman Teimouri
Innlegg

Herr president! Vi kan konstatera att bolag som har ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetens utifrån företagens behov utvecklas bättre än andra.

395
Stein Erik Lauvås
Innlegg

Det ble etterlyst sterk støtte til forslaget, og det skal herved gis. Sosialdemokratene støtter selvsagt dette forslaget.

396
Lorena Delgado Varas
Innlegg

Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det är ett arbete som är mångfacetterat, och det handlar inte bara om siffror, representation och värderingar utan om mycket mer än så.

17.6.
Betänkande över medlemsförslag om sänkta utsläpp från flyget, A 1802/tillväxt

398
Linda Modig
Hovedinnlegg

Herr president, ledamöter, kära nordiska vänner! I rapport efter rapport beskrivs allvaret i de klimatförändringar som pågår. År efter år slås nya värmerekord.

399
Rebecka Le Moine
Innlegg

Herr president! Nordiska kollegor! Vi lever i en klimatkris, och det är vi som är den pådrivande faktorn. Vi i Norden tillhör en global minoritet vad gäller flygandet.

400
Ruth Mari Grung
Innlegg

Sosialdemokratisk gruppe støtter forslaget om å utarbeide en felles strategi for å redusere utslipp fra flysektoren.

402
Kolbeinn Óttarsson Proppé
Innlegg

Forseti. Ég stóðst ekki mátið að taka aðeins þátt í þessari umræðu þó að Freddy hafi farið vel yfir afstöðu okkar norrænna vinstri grænna.

403
Linda Modig
Replikk

Herr president! Det är ljuvligt för en liberal att höra en företrädare för Nordisk Grön Vänster tala om marknadsmekanismer.

405
Linda Modig
Replikk

Herr president! Tack, Kolbeinn Óttarsson Proppé, för svaret! Det gläder mig mycket som en grön socialliberal med värdekonservativa stänk att höra att vi inte kan vänta.

17.7.
Avstemning punkt 17