17.
Kasvu ja kehitys

17.1.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta hyvin toimivista pohjoismaisista työmarkkinoista, A 1731/tillväxt

17.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta rinnakkaisten alojen ammattikoulutusten ja ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta, A 1742/tillväxt

17.3.
Valiokuntaehdotus vuosittain laadittavasta pohjoismaisen integraation barometristä, A 1754/tillväxt

388
Lulu Ranne
Varsinainen puheenvuoro

Herr president! De nordiska statsministrarna har ställt sig bakom en vision om att Norden till 2030 ska vara världens mest hållbart integrerade region.

389
Lorena Delgado Varas
Puheenvuoro

Det här låter som ett bra verktyg dels för att se resultat, dels för att kunna ha som grund för att minska de hinder som finns för nordisk integration.

17.4.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta arktisen alueen matkailuyhteistyöstä, A 1778/tillväxt

17.5.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta hallitustyön vahvistamisesta monimuotoisuuden avulla, A 1804/tillväxt

394
Arman Teimouri
Puheenvuoro

Herr president! Vi kan konstatera att bolag som har ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetens utifrån företagens behov utvecklas bättre än andra.

396
Lorena Delgado Varas
Puheenvuoro

Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det är ett arbete som är mångfacetterat, och det handlar inte bara om siffror, representation och värderingar utan om mycket mer än så.

17.6.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta lentoliikenteen päästöjen vähentämisestä, A 1802/tillväxt

398
Linda Modig
Varsinainen puheenvuoro

Herr president, ledamöter, kära nordiska vänner! I rapport efter rapport beskrivs allvaret i de klimatförändringar som pågår. År efter år slås nya värmerekord.

399
Rebecka Le Moine
Puheenvuoro

Herr president! Nordiska kollegor! Vi lever i en klimatkris, och det är vi som är den pådrivande faktorn. Vi i Norden tillhör en global minoritet vad gäller flygandet.

400
Ruth Mari Grung
Puheenvuoro

Sosialdemokratisk gruppe støtter forslaget om å utarbeide en felles strategi for å redusere utslipp fra flysektoren.

403
Linda Modig
Vastauspuheenvuoro

Herr president! Det är ljuvligt för en liberal att höra en företrädare för Nordisk Grön Vänster tala om marknadsmekanismer.

405
Linda Modig
Vastauspuheenvuoro

Herr president! Tack, Kolbeinn Óttarsson Proppé, för svaret! Det gläder mig mycket som en grön socialliberal med värdekonservativa stänk att höra att vi inte kan vänta.

17.7.
Kohdan 17 äänestykset