381. Grunde Almeland (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
381
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Et felles arbeidsmarked er et felles gode. Arbeidsmarkedet er en hjørnestein i det nordiske samarbeidet. Det gir frihet, fleksibilitet og muligheter for våre innbyggere og våre bedrifter. Selv om EU har tatt vårt arbeidsmarked under sin kappe, skal vi ikke med dagens globale situasjon ta noe internasjonalt samarbeid for gitt. Til det er det altfor mange murbyggere her i verden.

Midten-gruppen ser at behandlingen i utvalget har vært god, men mener samtidig at vi er på overtid med å fornye det nordiske arbeidsmarkedet. For skal Norden være et konkurransedyktig marked med trygge, gode arbeidsplasser, må vi gi våre innbyggere og bedrifter gode svar på framtidens store utfordringer. Teknologi, demografiendringer og globalisering og behovet for livslang læring er bare noen av utfordringene vi må takle om vi fortsatt skal være innovative og konkurransedyktige velferdsland. 

Nordisk samarbeid er en del av denne løsningen. Det er bra at Nordisk ministerråd gjennom sitt samarbeidsprogram bl.a. vil se på matching av tilbud og etterspørsel av arbeidskraft, bedre arbeidsmiljø, styrket integrering og mobilitet. Men vi trenger fortgang i våre ministres forpliktelser, at de forplikter seg til en grundig gjennomgang av alle hindre som skaper fartshumper for vanlige arbeidsfolks og bedrifters hverdag i dag, og kommer med gode svar på morgendagens utfordringer.