388. Lulu Ranne (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
388
Person
Talerrolle
Udvalget for Vækst og Udviklings talsperson
Dato

Herr president! De nordiska statsministrarna har ställt sig bakom en vision om att Norden till 2030 ska vara världens mest hållbart integrerade region. Utskottet anser att det är viktigt att de nordiska länderna kan följa med hur integrationen utvecklas. Fram till 2010 samarbetade näringslivsorganisationen Dansk Erhverv med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren om att ta fram ett gemensamt "näringslivets Öresundsindex". Av kostnadsskäl lades arbetet ner. Under 2017 presenterades ett nytt index, en konjunkturbarometer, som de båda organisationerna själva tagit fram, och som visade på en positiv utveckling i regionen. 38 procent av de tillfrågade företagen planerade att nyanställa och 30 procent planerade för ökade investeringar. Dansk Erhverv ska nu återuppta arbetet med att skapa ett Öresundsindex som mäter integration och konjunkturutveckling. Första publiceringen väntas ske 2020 och då ska även ett index över den tysk-danska utvecklingen över Fehmarn Bält tas fram. De räknar med att ta fram ett nytt index vartannat år som ska visa på integrationen i den större region som uppstår när Fehmarn Bält-tunneln är färdig. Det är dock ännu inte klart vilka parametrar som ska ingå i deras nya index. Man önskar överordnat sett skapa ett index som pekar på de politiska konsekvenserna av de gränshinder som fortfarande finns.

Nu vill de nordiska regeringarna att Norden ska vara världens mest integrerade region. En av flera konsekvenser av detta ställningstagande har varit antagandet av en nordisk handlingsplan för ökad mobilitet, samt det arbete som nu ska sättas i verket för att ta fram handlingsplaner för att konkretisera visionen om världens mest hållbara integrerade region. Tanken på en nordisk barometer som kan visa på graden av integration eller avsaknad av samma borde kunna ligga i linje med en sådan vision.

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att som en del av sin strävan om att Norden ska bli världens mest integrerade region överväga att upprätta en barometer som med utgångspunkt i ett index, och olika mätbara kriterier, ska kunna ge en bra bild av huruvida Norden utvecklas. Men först måste dock definieras tydligt och klart vad en hållbart integrerad region betyder och så måste vi hitta de rätta mätbara kriterierna. Konsekvenserna av integrationen bör så klart vara positiva, men vi måste även kunna följa möjliga negativa påverkningar av integrationen och hindra dem. En proffsig barometer kan vara till stor nytta.