17.
Hagvöxtur og þróun

17.1.
Nefndarálit um þingmannatillögu um virkan norrænan vinnumarkað, A 1731/tillväxt

17.2.
Nefndarálit um þingmannatillögu um gagnkvæma viðurkenningu á menntun og starfsréttindum á hliðstæðum starfssviðum, A 1742/tillväxt

17.3.
Nefndartillaga um árlega vog yfir norræna samþættingu, A 1754 tillväxt

388
Lulu Ranne
Framsöguræða

Herr president! De nordiska statsministrarna har ställt sig bakom en vision om att Norden till 2030 ska vara världens mest hållbart integrerade region.

389
Lorena Delgado Varas
Erindi

Det här låter som ett bra verktyg dels för att se resultat, dels för att kunna ha som grund för att minska de hinder som finns för nordisk integration.

17.4.
Nefndarálit um þingmannatillögu um ferðaþjónustu á norðurskautssvæðinu, A 1778/vækst

17.5.
Nefndarálit um þingmannatillögu um að tryggja margbreytileika í stjórnum fyrirtækja og efla þannig hæfni innan þeirra, A 1804/tillväxt

394
Arman Teimouri
Erindi

Herr president! Vi kan konstatera att bolag som har ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetens utifrån företagens behov utvecklas bättre än andra.

395
Stein Erik Lauvås
Erindi

Det ble etterlyst sterk støtte til forslaget, og det skal herved gis. Sosialdemokratene støtter selvsagt dette forslaget.

396
Lorena Delgado Varas
Erindi

Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det är ett arbete som är mångfacetterat, och det handlar inte bara om siffror, representation och värderingar utan om mycket mer än så.

17.6.
Nefndarálit um þingmannatillögu um að draga úr losun frá flugvélum, A 1802/tillväxt

398
Linda Modig
Framsöguræða

Herr president, ledamöter, kära nordiska vänner! I rapport efter rapport beskrivs allvaret i de klimatförändringar som pågår. År efter år slås nya värmerekord.

399
Rebecka Le Moine
Erindi

Herr president! Nordiska kollegor! Vi lever i en klimatkris, och det är vi som är den pådrivande faktorn. Vi i Norden tillhör en global minoritet vad gäller flygandet.

400
Ruth Mari Grung
Erindi

Sosialdemokratisk gruppe støtter forslaget om å utarbeide en felles strategi for å redusere utslipp fra flysektoren.

402
Kolbeinn Óttarsson Proppé
Erindi

Forseti. Ég stóðst ekki mátið að taka aðeins þátt í þessari umræðu þó að Freddy hafi farið vel yfir afstöðu okkar norrænna vinstri grænna.

403
Linda Modig
Andsvar

Herr president! Det är ljuvligt för en liberal att höra en företrädare för Nordisk Grön Vänster tala om marknadsmekanismer.

405
Linda Modig
Andsvar

Herr president! Tack, Kolbeinn Óttarsson Proppé, för svaret! Det gläder mig mycket som en grön socialliberal med värdekonservativa stänk att höra att vi inte kan vänta.

17.7.
Atkvæðagreiðsla um lið 17