De nordiska samarbetsministrarna diskuterade coronavirus

18.03.20 | Nyhet
De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde per videolänk
Fotograf
Jonas Wendel

De nordiska samarbetsministrarna höll möte per videolänk

De nordiska samarbetsministrarna, under ledning av Danmarks Mogens Jensen, sammanträdde per video under onsdagen för att utbyta information om arbetet mot spridningen av Corona-viruset.

En stor del av diskussionen handlade om vikten av att koordinera åtgärderna för att begränsa de negativa konsekvenserna för gränspendlare och handeln mellan de nordiska länderna.

Ministrarna betonade också vikten av att per distans fortsätta arbetet i ämbetsmannakommittéer och ministerråd för att nå i mål vad gäller budget och handlingsplanerna för vision 2030.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki deltog i ministemötet.
-Okså i dessa helt exceptionella tider, när länderna på varsitt håll fokuserar på COVID-19, har våra nordiska beslutsfattare stor nytta av att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter, vilket också dagens möte visade, säger Lehtomäki.

De nordiska hälsovårdsministrarna sammanträder per distans på torsdag.