10.1.
Question time with the Ministers for Nordic Co-operation

161
Questions

Takk for det, president.

Spørsmålet kan egentlig gå til alle, men vi kan ta den svenske samarbeidsministeren, f.eks.

164
Bertel Haarder
Reply

Jeg vil blot gerne støtte hvert et ord, som den danske samarbejdsminister nylig har sagt. Jeg må bare tilføje, at da jeg var sundhedsminister for 11 år siden, talte vi om præcis det samme.

167
Kjell-Arne Ottosson
Questions

President! Vi har ett gott samarbete i Nordiska rådet, där vi monterar ned gränshinder efter gränshinder. Det ska vi fortsätta med.

169
Steinunn Þóra Árnadóttir
Questions

Tak. Vi har jo snakket budgetter og fremtiden og vores grønne vision. Men jeg er lidt urolig over, at det mere folkelige i vores arbejde blev skåret ud af budgettet.

170
Thomas Blomqvist
Answers to questions

President! Jag tackar för bra frågor. Jag börjar med den senaste frågan och tänkte också kommentera den föregående om de här mentala gränshindren.

171
Aron Emilsson
Questions

Fru president! Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har ju tillsammans genomfört en opinionsundersökning bland 3 400 nordiska invånare om deras inställning till samarbete.

175
Questions

Hér í þessum þingsal hefur nauðsyn samvinnu til að takast á við loftslagsvána verið títtnefnd.

179
Tor André Johnsen
Questions

Spørsmålet mitt går primært til den danske ministeren, men det er også fint hvis den norske og den svenske ministeren kan svare.

181
Stein Erik Lauvås
Questions

Jeg vil gjerne ta opp en sak som begynner å bli litt som å gå med stein i skoene – det begynner å bli litt plagsomt. Jeg vil gjerne at den svenske ministeren svarer.

182
Anna Hallberg
Answers to questions

Fru president! Jag tackar för frågan, för jag delar verkligen synen att transportfrågorna är helt avgörande för den nordiska integrationen och för klimatomställningen.

183
Anders Adlercreutz
Questions

President! Bästa ministrar! Vi har alla fått erfara hur negativa följder det har haft för allt nordiskt samarbete att man inte kan resa fritt över gränserna nu under pandemin.

184
Anna Hallberg
Answers to questions

Tack för frågan! Jag svarar gärna på den, för jag tycker att den är så otroligt viktig. Den svenska regeringen och den finska regeringen har just inlett ett samarbete kring detta.

185
Jorodd Asphjell
Questions

Nordisk råd består av mange aktive parlamentarikere som fremmer forslag gjennom sine partigrupperinger og i sine utskott, men vi opplever at det tar lang tid før disse forslagene kommer til en ende

186
Thomas Blomqvist
Answers to questions

Tack president! Ärligt sagt vet jag ju inte om jag vill svara på det här, för jag har alltså inte en lösning att presentera. Skulle jag ha haft det skulle det ha känts bekvämare att svara.