170. Thomas Blomqvist (Svar på fråga)

Information

Speech type
Svar på fråga
Speech number
170
Speaker role
Minister
Date

President! Jag tackar för bra frågor. Jag börjar med den senaste frågan och tänkte också kommentera den föregående om de här mentala gränshindren.

Ja, absolut, det nordiska samarbetet är viktigt. Vi ska inte förringa det som Nordiska rådet gör och det som ministerrådet gör liksom de mellanstatliga kontakternas betydelse. Men det nordiska samarbetets bas eller grund är det mellanfolkliga: att människor i föreningar, i körer och i olika andra sammanhang träffar varandra. Vi har en fri rörlighet, och vi ska tillsammans bygga på de gemensamma historiska och kulturella likheter som finns och som binder samman Norden. Hur vi ska göra för att få folket med är en mycket bra fråga. Jag tror för min egen del att när det gäller den unga generationen är klimat och hållbar utveckling väldigt viktiga frågor där unga människor förväntar sig att Norden presterar. För många andra, liksom för mig själv, är kulturen oerhört viktig. I det praktiska livet tror jag att gränshinderarbete för många är det som är det viktiga. Vi har alla de här bitarna i det nordiska samarbetet, och vi får inte glömma någon av dem.

När det gäller det här med mentala gränshinder vill jag gärna säga att det stämmer precis som det sas här. Det är ingenting vi kan få bort genom en resolution. Det är ingenting som vi kan få bort i den nationella lagstiftningen. Det handlar om att vi fortsätter på samma linje som nu. Vi samarbetar och lyssnar in. Precis som kollegan från Norge sa lyssnar vi till gränsregionerna. Vi lyssnar till de människor som har upplevt den här situationen -- att det har uppstått uppstått ett vi och ett de -- för att förstå vad vi ska göra för att hjälpa till så att vi inte märker av gränserna mellan länderna igen. Vi ska inte märka vare sig den fysiska gränsen eller den mentala gränsen. Men det är en väldigt utmanande uppgift där vi alla behövs, och det är bra att den lyfts också här i Nordiska rådet.