165. Flemming Møller Mortensen (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
165
Date

Jeg vil gerne svare hr. Bertel Haarder og sige: Ja, det kan godt være, hr. Bertel Haarder tænker, der er gjort for lidt. Men jeg vil sige, at der stadig væk gøres rigtig mange anstrengelser, og det gælder, vil jeg sige, alle regeringer. Der er ingen regeringer eller ansvarlige ministre, som jeg har oplevet ikke har taget det her ansvar på sig som noget af det vigste. Vi skal jo også sørge for, at de nationale sundhedsmyndigheder har mulighed for at udveksle ting med hinanden, jævnfør reglerne.

Mit indtryk er, at det slet ikke står så dårligt til, som hr. Bertel Haarder vil få det til at fremstå her. For der er systemer, men de skal hele tiden udvikles. Det er jeg fuldstændig med på. Opmærksomheden er der, for vi har haft virkelig alvorlige tilfælde.

Jeg vil gerne binde en anden sløjfe på det, nemlig at man ikke kan sammenligne social- og sundhedsassistenter i de nordiske lande, for deres autorisationer og deres faglighed kan være meget forskellige. Det er noget lidt andet med sygeplejersker og læger, men det er blot for at sige, at vi har mange problemstillinger, hvor jeg ønsker, at de nordiske lande, også når de tilrettelægger uddannelserne, skal prøve at skele til hinanden.

For vi har og vi skal have - og jeg håber, vi også vil have det i fremtiden - en stor udveksling af faglighed mellem landene. Det er godt for sundhedsvæsenerne, det er godt for Norden, men det er også godt for de enkelte sundhedsprofessionelle, fordi vi jo netop i Nordisk Råd og i Ministerrådet ønsker en integration, som vi altid taler om, og det gælder også forståelsen for hinanden. Men vi skal have den samme faglige viden for at kunne løse de samme opgaver, og det er en udfordring, som vi bør arbejde videre med.