162. Anna Hallberg (Svar på fråga)

Information

Speech type
Svar på fråga
Speech number
162
Person
Speaker role
Minister
Date

Tack för frågan! Hälsosektorn har verkligen visat sig vara helt i fokus för det nordiska samarbetet under pandemin. Det handlar inte bara om patientsäkerhet utan också om möjligheten att använda hälsopersonal, om vi får kalla dem för det, över våra gränser. Jag har inte själv erfarenhet av det som frågeställaren nu redogör för, men det här är ett av de absolut viktigaste områdena när vi nu tar till oss erfarenheterna av krisen och också ser framåt. Hur ska vi kunna ha ett friare flöde av mediciner, medicinsk utrustning, hälsovårdspersonal och sjukvårdspersonal? Det har funnits en stor oro under krisen när gränserna stängdes för att inte sjukhuspersonal och ambulanspersonal, till exempel, har kunnat fortsätta att flöda fritt över gränserna, om man får uttrycka sig så.

Jag vill bara bejaka frågeställarens angelägenhet kring de här frågorna. Jag ber att få återkomma när det gäller dessa utredningar, för dem har jag inte kunskap om just nu.