179. Tor André Johnsen (Fråga)

Information

Speech type
Fråga
Speech number
179
Speaker role
Utan partigruppstillhörighet
Date

Spørsmålet mitt går primært til den danske ministeren, men det er også fint hvis den norske og den svenske ministeren kan svare.

Jeg må si det er imponerende hvordan danske myndigheter jobber for å bedre integreringen og stramme inn flyktning- og asylpolitikken, for dette er viktig for å få flere i jobb, men også for å begrense mulighetene for økonomiske migranter å komme til Danmark og Europa, slik at fokuset og prioriteringene kan rettes inn mot dem som er reelle flyktninger, og som virkelig trenger hjelp.

Et viktig tiltak som Danmark jobber med, er opprettelse av asylmottak i Afrika og i nærområdene hvor flyktningene kommer fra. En slik politikk er også viktig for å motarbeide profesjonelle menneskesmuglere og drukninger, som dessverre mange opplever under den farefulle ferden til Europa.

Spørsmålet mitt er: I hvilken grad har danske myndigheter samtaler eller forberedende samarbeid med Norge og de andre nordiske landene for å finne en felles nordisk løsning på asylpolitikken etter dansk modell, som bl.a. innebærer asylmottak i nærområdene hvor flyktningene kommer fra?