186. Thomas Blomqvist (Svar på fråga)

Information

Speech type
Svar på fråga
Speech number
186
Speaker role
Minister
Date

Tack president! Ärligt sagt vet jag ju inte om jag vill svara på det här, för jag har alltså inte en lösning att presentera. Skulle jag ha haft det skulle det ha känts bekvämare att svara. Men det är alltså naturligtvis en problemställning som vi måste hantera, och vi har ju varit inne på lite samma sak, vikten av en dialog mellan Nordiska rådet och ministerrådet när det gäller budgetarbete. Där är vi överens om att vi nu ska diskutera processen inom en månad, typ, i alla fall ännu på det här årets sida. Jag tycker ju att vi också, kanske inte på det mötet, men också annars kan diskutera övriga processer och procedurer som vi har här mellan de här institutionerna, Nordiska rådet och ministerrådet. Hur vi kan få det smidigare så att det åtminstone inte där uppstår onödig tidsspilla. Sedan är det ju naturligtvis så att när en fråga väcks, till exempel i Nordiska rådet, så ska ministerrådet behandla den, men för att komma framåt behöver vi också förankra den i respektive land, och i det här tror jag inte att vi kommer ifrån att det är en tidskrävande process, oberoende. Men alla onödiga dröjsmål och all onödig byråkrati borde vi ju bli av med, och där vill jag åtminstone från min sida som medlem av ministerrådet och som samarbetsminister delta i sådana diskussioner för att hitta flexibla lösningar och sätt att jobba.