177. Anna Vikström (Fråga)

Information

Speech type
Fråga
Speech number
177
Speaker role
Den socialdemokratiska gruppen
Date

Fru president! Min fråga går till samarbetsminister Thomas Blomqvist.

Pandemin har gett de nordiska länderna nya erfarenheter för framtida samarbeten, och det gäller inte minst äldreomsorgen. Våra nordiska länder har mycket gemensamt när det gäller finansiering och organisering av äldreomsorgen, men vi har också en hel del som skiljer oss åt. Det framgick inte minst på ett äldreforskningsseminarium som Socialdemokraterna i Nordiska rådet arrangerade i våras, där äldreforskare från Danmark, Norge, Finland och Sverige deltog.

De nordiska länderna har alla var för sig mycket bra forskning om äldreomsorgen, men inte minst efter pandemin finns det många nya områden att beforska. Genom nordisk samverkan och satsningar på forskning och utveckling skulle vi kunna få en allt bättre äldreomsorg. Min fråga är därför: Hur ser ministern på hur vi kan utveckla det nordiska samarbetet och forskningen när det gäller äldreomsorgen?