172. Flemming Møller Mortensen (Svar på fråga)

Information

Typ
Svar på fråga
Tal nummer
172
Datum

Mange tak, og tak for spørgsmålet og spørgsmålene, for jeg vil også gerne lige svare lidt tilbage. 

I forhold til sikkerhed kan jeg ikke se andet for mig, end at vi i hvert land skal have stærke, robuste, fagligt funderede instanser, som har deres actioncards. En politikreds i Danmark skal naturligvis arbejde tæt sammen med nabopolitikredsene, men en politikreds i Nordjylland skal naturligvis også arbejde tæt sammen med politikredsen i Göteborg og i Sydnorge. Vi bør være meget integrerede i at beskytte den nordiske befolkning - også fordi vi ikke har forskel i opfattelsen af, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til retspraksis og andre ting. Så jeg mener, det er der, den skal ligge. Men vi skal have det med os konstant.

I forhold til spørgsmålet, der kom, om mentale grænsehindringer, vil jeg sige, at jeg synes, at vi her i salen hver og en - om man er medlem af Nordisk Råd, eller man er minister - har en stor forpligtelse i øjeblikket til ikke at tale forskellene og konflikterne udløst af pandemien op. Jeg har lyst til at sige det meget tydeligt: Jeg har ikke oplevet én eneste episode, hvor man kan henføre en ond hensigt fra ét land i Norden mod et andet nordisk land under pandemien. Men der har været nogle konsekvenser, og det har været forbandet vanskeligt for de nationale regeringer at træffe adækvate og rettidige beslutninger med baggrund i folkesundheden og så samtidig have vurderet konsekvenserne for nabolande. Jeg mener, vi skal passe på, at vi ikke får skabt en sandhed, der aldrig har eksisteret, i forhold til onde hensigter. Vi skal lære af det, som flere kolleger har sagt. Jeg mener det virkelig, og jeg siger det tydeligt til jer alle sammen i Nordisk Råd: Visk tavlen ren, tal ind i en positiv fortælling, som er den sande fortælling, namlig at vi vil hjælpe hinanden med at lave robuste sammenhænge.

Det sidste svar, jeg skal give - og jeg ved godt, jeg har brugt mere end min tid, men så skal jeg nok holde mig lidt tilbage - er på, hvordan vi får visionen for det grønne og det bæredygtige frem. Vi tog fra dansk side, da vi havde formandskabet, initiativ til, at vi ville integrere et bedre samarbejde med de nordiske civilsamfundsorganisationer. Vi er verdensmestre i Norden i at have et stærkt civilsamfund med mange foreninger. Jeg synes, at vi nu - forhåbentlig - kan begynde at se, at det bærer frugt. Det er der, vi har de kreative sjæle - dem, der har detailkendskab - og dem skal vi udnytte. For den grønne og bæredygtige dagsorden er en nordisk dagsorden, som vi alle kan bære ansvaret for og profitere af. Tak.