184. Anna Hallberg (Svar på fråga)

Information

Speech type
Svar på fråga
Speech number
184
Person
Speaker role
Minister
Date

Tack för frågan! Jag svarar gärna på den, för jag tycker att den är så otroligt viktig. Den svenska regeringen och den finska regeringen har just inlett ett samarbete kring detta. Jag var i Finland för en månad sedan, och den finska handelsministern var hos oss i förra veckan. Detta har skett tillsammans med några av våra universitet men också med vårt näringsliv för att se hur vi kan skapa en attraktivitet med flödet när det gäller studenter och forskare och kring vårt näringsliv, så att man också får ett yrkesliv i våra respektive länder efter ens period som student.

Jag tror att frågan är helt avgörande, och vi ska ta tag i den på detta ganska pragmatiska sätt mellan våra regeringar. Det är viktigt att vi skapar plattformar och möjligheter och visar förväntan på våra lärosäten och universitet i de nordiska länderna när det gäller att samverka mer. Det finns ett flöde av finska studenter och forskare till Sverige men inte ett lika stort flöde från oss till Finland. Det behöver vi rätta till, för vi behöver ha ett flöde åt båda håll. Det är en väldigt viktig del i den nordiska integrationen.

Så tack för frågan! Vi behöver alla jobba ännu mer pragmatiskt med detta.