161. (Fråga)

Information

Speech type
Fråga
Speech number
161
External speaker
Truls Vasvik
Speaker role
Socialdemokratiske gruppe
Date

Takk for det, president.

Spørsmålet kan egentlig gå til alle, men vi kan ta den svenske samarbeidsministeren, f.eks.

I 2010 vedtok Nordisk råd at det skulle innføres et felles helsepersonellregister, slik at helsepersonell som hadde fått endret sin autorisasjon, skulle oppdages om de forsøkte seg på å få nye stillinger i et annet nordisk land. Vedtaket kom etter en lang rekke uheldige hendelser ved nordiske sykehus, der f.eks. leger som hadde begått grove feil ved et sykehus i ett land, bare flyttet seg til et annet land og fortsatte sin uheldige praksis. Målet med vedtaket var altså å bedre og sikre pasientsikkerheten til hele Nordens befolkning.

Åtte år senere, den 11. desember 2018, ble avtalen inngått, og 1. januar 2020 ble avtalen gjort gjeldende. Jeg har to spørsmål i den anledning. Punkt én: Hva er erfaringene med denne avtalen så langt? Punkt to: Hvordan sikres det at sykehus, institusjoner og kommuner får tilstrekkelig informasjon om eventuelle endringer i autorisasjonen om det ansettes helsepersonell fra andre nordiske land?