163. Flemming Møller Mortensen (Svar på fråga)

Information

Speech type
Svar på fråga
Speech number
163
Date

Tak for det. Jeg er faktisk rigtig glad for spørgsmålet. Jeg kan måske supplere Anna Hallberg, som siger, at hun ikke har personlige erfaringer, for det har jeg. Jeg er uddannet sygeplejeske, og jeg har været sundhedsordfører, indtil jeg blev minister. Lige nøjagtig det spørgsmål, der rejses, har været et af de mest kritiske spørgsmål, der har været rejst, i forhold til det at kunne bevæge sig mellem de nordiske lande eller mellem lande generelt. For det er præcis, sådan som spørgeren siger, nemlig at det går ud over patientsikerheden, hvis fagligheden ikke er i orden, eller hvis en fagperson med autorisation begår en så graverende fejl. Det skal naturligvis ikke eksporteres til et andet land.

Vi har fra dansk side høstet mange erfaringer, for vi har mange sundhedsfaglige personer, der hjælper og har lyst til at tjene penge i andre nordiske lande. Den fleksibilitet skal vi holde fast i. Den er med til opretholde den kapacitet. Netop det, at vi har et sprogfællesskab, gør, at patienterne kan profitere af, at det er en anden nordisk sundhedsprofessionel, som hjælper i et andet land. Så jeg synes, at vi skal ofre stor opmærksomhed på den her meget alvorlige situation. Jeg plejer som sygeplejeske og sundhedsordfører at sige, at intet er vigtigere end patientsikkerheden, men jeg plejer også at sige, at det både er faglighed og kapacitet, der spiller ind på, om man kan levere kvaliteten, og her skal vi hjælpe hinanden - både i en krisesituation, men også i en hverdag, hvor der er stor mangel på sundhedsprofessionelle. Jeg synes, at vi i Nordisk Råd og i Ministerrådet skal vægte den problemstilling højt. Tak for spørgsmålet.