180. Flemming Møller Mortensen (Svar på fråga)

Information

Typ
Svar på fråga
Tal nummer
180
Speaker role
Minister
Datum

Mange tak for spørgsmålet. Det er jo et meget centralt spørgsmål, egentlig med mange vinkler. For når spørgsmålet om migranter bliver rejst, kan man sige, at der jo er en meget positiv migrantstrøm i verden og altid har været det. Det, der er den negative del, er, hvis det er irregulær migration, hvor man kommer ind over landegrænser, uden at man har en officiel opholdstilladelse. Det er dårligt for et organiseret arbejdsmarked, og det mener jeg at alle nordiske lande arbejder imod.

Men der er desværre en tendens i verden til, at der er mange, der bliver fordrevet - af mange årsager, bl.a. klimaforandringerne, som er en af de store. Men der er selvfølgelig også kriser, der er terror, der er økonomisk kollaps af lande. Jeg kan sige, at antallet af fordrevne i de sidste 20 år på verdensplan er steget fra 20 millioner til over 80 millioner, så presset er ekstremt stort. 

Med hensyn til det konkrete spørgsmål om, hvad man gør, synes vi fra dansk side, at det asylsystem, der findes i dag, har spillet fallit. Alt for mange dør på en farefuld flugt over Middelhavet, og derfor skal vi lave noget andet. Det prøver vi at tale ind i. Det er ganske svært, og derfor har vi sagt fra dansk side, at vi gerne vil prøve at gå foran med et eksempel i forhold til at lave et modtagecenter i et land uden for Europa for dem, der søger asyl i Danmark. Det arbejder vi på, og vi har kontakt til en håndfuld lande, men vi har naturligvis også kontakt til lande inden for EU, for vi har sagt, at vi gerne vil gøre det sammen med andre. Men hvis ikke vi kan gøre det sammen med andre, vil vi gerne prøve at finde en mulighed som enkeltland.

Det er en meget kompleks problemstilling, og jeg vil sige, at som verden udvikler sig i dag, stiger behovet for at finde et alternativ, hvor man fjerner incitamenterne for menneskesmuglere, blot. Derfor håber jeg, på samme måde som der måske bliver givet udtryk for fra spørgers side, at vi også inden for Norden vil kunne se på en samlet holdning til at prøve at udvikle alternativer til det, der er en irregulær migration, som har rigtig, rigtig mange skæbner bundet på sin samvittighed. Tak.