182. Anna Hallberg (Svar på fråga)

Information

Speech type
Svar på fråga
Speech number
182
Person
Speaker role
Minister
Date

Fru president! Jag tackar för frågan, för jag delar verkligen synen att transportfrågorna är helt avgörande för den nordiska integrationen och för klimatomställningen. Vi behöver ha en gemensam syn på hur vi ska lösa det vi kallar ett smart transportsystem i Norden.

Det finns väldigt mycket på gång inom infrastrukturområdet i Norden, och inom Nordiska ministerrådet finns flera projekt på transportområdet. Det finns ett fungerande samarbete i dag; det har varit flera möten mellan transportministrarna i Norden. Det är också viktigt att lyssna på våra respektive transportministrar: Ser de behovet av att inrätta ytterligare en så kallad institution, det vill säga ett ministerråd? Är det svaret på frågan? Skulle det innebära att vi fick en helt annan typ av samarbete vad gäller transport och infrastruktur i Norden? Det finns frågetecken från Sveriges sida – och även från Finlands sida, vad jag vet.

Jag tror att det är otroligt viktigt att vi inte har en övertro på nya ministerråd utan snarare ser till hur samarbetet fungerar i dag och hur det kan förbättras. Vad jag förstår på transportministrarna finns det nämligen ett fungerande samarbete. Den här diskussionen kommer alltså säkert att fortsätta, som delegaten säger, men jag ser också att det är avgörande att samtliga transportministrar ställer sig bakom att inrätta ett sådant nytt ministerråd och att det verkligen skulle göra skillnad i verkligheten.