Päiväjärjestys

19.04.16

13:00 - 13:05
1. Istunnon avaaminen
 • Osallistujaluettelon hyväksyminen
 • Istunnon kulkua koskevat säännöt (Asiakirja 2a/2016)
 • Päiväjärjestyksen hyväksyminen
13:05 - 14:15
2. Ajankohtaiskeskustelu

Ajankohtaiskeskustelu rajatarkastusten vaikutuksesta pohjoismaiseen yhteistyöhön

14:15 - 14:45
3. Ministerineuvoston ehdotukset ja poliittinen dialogi
 • Mietintö ministerineuvoston ehdotuksesta Lapset ja nuoret Pohjolassa – Pohjoismaiden ministerineuvoston poikkihallinnollinen strategia 2016 - 2022, B 305/välfärdäänestys
 • Poliittinen dialogi: Lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategian vahvistaminen pohjoismaisessa yhteistyössä, Esitys 30/2014
14:45 - 15:15
4. Yleiset asiat
 • Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta lentoturvallisuudesta ja lentohenkilökunnan työehdoista, A 1647/näringäänestys
 • Puheenjohtajiston ehdotus yhteistyön vahvistamiseksi Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston kanssa, A 1664/præsidiet, äänestys
 • Suositusten, esitysten ja sisäisten päätösten loppuun käsittely ja voimaan jättäminen, Asiakirja 3/2016
15:15 - 15:55
5. Uusien jäsenehdotusten käsittely
 • Jäsenehdotus kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisesta, A 1673/hållbart (tekijä: sosiaalidemokraattinen ryhmä)
 • Jäsenehdotus vapaan liikkuvuuden, avoimuuden ja yhteistyön jatkumisesta Pohjoismaissa, A 1671/presidiet (tekijä: keskiryhmä)
 • Jäsenehdotus palomiesten syöpäkuolleisuudesta ja tiettyjen syöpien luokittelusta, A 1677/välfärd (tekijä: Vapaa Pohjola)
 • Jäsenehdotus kuulovammoista, A 1677/välfärd (tekijä: sosiaalidemokraattinen ryhmä)
 • Jäsenehdotus turvapaikkaa hakevien lasten mahdollisimman hyvästä kotouttamisesta ja kaikkien koulumuotojen vastuusta, A 1675/kultur (tekijä: sosiaalidemokraattinen ryhmä)
 • Jäsenehdotus yhteispohjoismaisista toimista työpaikalla tapahtuvan seksuaalisen häirinnän torjumiseksi, A 1679/velfærd (tekijä: sosiaalidemokraattinen ryhmä)
 • Jäsenehdotus Nuorten Pohjoismaiden neuvoston paremmasta osallistamisesta, A 1674/presidiet (tekijä: sosiaalidemokraattinen ryhmä)
 • Jäsenehdotus ruokajätteiden viisaasta käytöstä ja ruokahävikin vähentämisestä, A 1676/holdbart (tekijä: sosiaalidemokraattinen ryhmä)
 • Jäsenehdotus urheiluhuippukokouksen järjestämisestä, A 1678/kultur (tekijä: sosiaalidemokraattinen ryhmä)
15:55 - 16:00
6. Istunnon päättäminen
21.04.16 | Uutinen

Pohjoismaiden hallitukset panttaavat yhä yhteispohjoismaista panttijärjestelmää

Pohjoismaiden neuvoston arvion mukaan Pohjoismaiden panttijärjestelmien ulkopuolelle jää vuosittain jopa 400–500 miljoonaa tölkkiä varsinkin rajakaupassa. Hallitukset vain viittaavat ongelmalle kintaalla, katsoo neuvosto, joka haluaisi perustaa Pohjoismaiden välisiä panttijärjestelmiä. ...

20.04.16 | Uutinen

Pohjoismaiden neuvosto keskusteli Jorma Ollilan kanssa energiayhteistyöstä

Pohjoismainen panostus sähkölauttoihin, yhteispohjoismainen standardi eri kulkuvälineiden pikalatausasemille sekä yhteinen markkinapohjainen järjestelmä uusiutuvan energian kehittämiseksi. Siinä muutamia energiayhteistyötä koskevia ehdotuksia, joita Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehi...

11.03.19 | Tiedot

Afstemningsresultater

Her finder du alle afstemningsresultater fra Nordisk Råds Temasession 2016 i Oslo.