Sisältö

10.04.19 | Uutinen

Byrokratian höllentäminen helpottaa Norjaan muuttamista

Monet Norjaan töihin tai opiskelemaan muuttaneet pohjoismaalaiset ovat pitäneet maan väestörekisteröintivaatimuksia rajaesteenä. Rajaesteneuvoston painostuksesta Norjan verohallinto on nyt päättänyt höllentää vaatimuksia.

07.02.19 | Uutinen

Pohjoismaista liikkuvuutta edistetään entisestään

Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakiviä. Nyt toiseen Pohjoismaahan muuttamisesta halutaan tehdä entistä helpompaa työntekijöille, yrittäjille, opiskelijoille ja muille. Tavoite ilmenee uudesta pohjoismaisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmasta, jonka pohjoismaiset yhteist...

Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Tomis historia
Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Mikkels historia
25.04.19 | Tiedot

Tietoa rajaesteyhteistyöstä

Epäselvät lait ja säännöt tai eri maiden järjestelmien väliin putoaminen eivät saa estää pohjoismaalaisia muuttamasta ja sukkuloimasta Pohjoismaasta toiseen tai opiskelemasta ja harjoittamasta liiketoimintaa kaikkialla Pohjolassa. Rajattomasta Pohjolasta hyötyvät kaikki. Tarttumalla Poh...