Oikeus terveydenhuoltopalveluihin Islannissa

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi
Tältä sivulta saat tietoa siitä, mihin terveydenhuoltopalveluihin olet oikeutettu Islannissa.

Islannissa asuvien ja työskentelevien sosiaaliturva

Henkilö voi kuulua vain yhden maan sosiaaliturvan piiriin kerrallaan. Sosiaaliturva tarjoaa perheille, lapsille, toimintarajoitteisille, työkyvyttömille, työtapaturmaan joutuneille ja ikääntyneille taloudellista turvaa. Islannin sosiaaliturvajärjestelmä kattaa eläke-, tapaturma- ja sairausvakuutuksen. Islannissa kirjoilla olevat kuuluvat maan sosiaaliturvan piiriin.

 

Kun hakija on tehnyt muuttoilmoituksen (Islannin väestörekisteriin kirjautuminen) ja jättänyt hakemuksen sosiaaliturvan piiriin pääsystä toisesta Pohjoismaasta muutettaessa, hän pääsee Islannin sairausvakuutuksen piiriin, kun edellisen asuinmaan sairausvakuutusviranomaiselta tulee vahvistus siitä, että hakija on ollut vakuutettuna kyseisessä maassa. Sairausvakuutus astuu voimaan siitä päivästä lähtien, kun henkilö kirjataan Islannin väestörekisteriin. Siitä lähtien henkilöllä on samat oikeudet terveydenhuolto- ja hammaslääkäripalveluihin kuin muilla Islannin asukkailla. Islannin sairausvakuutuksen piirissä olevat maksavat pienempiä maksuja julkisesta terveydenhuollosta ja saavuttavat lukuisia oikeuksia, joiden piiriin ei pääse ilman sairausvakuutusta.

 

Hakemuskäsittelyn aikana hakija ei ole sairausvakuutuksen piirissä. Jos tarvitset terveydenhuollon palveluja hakemuskäsittelyn aikana, voit esittää edellisestä asuinmaasta saatua eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jos sinulla on sellainen. Vaihtoehtoisesti voit maksaa saamastasi hoidosta vakuuttamattomana ja anoa jälkikäteen takaisinmaksua Islannin sairausvakuutuslaitoksesta (Sjúkratryggingar Íslands), jos voimaan astuva sairausvakuutuksesi myönnetään myös takautuvasti voimassaolleeksi. Tällöin voit lähettää Islannissa saadusta hoidosta takaisinmaksuanomuksen, johon lisätään liitteeksi lasku sekä maksutosite, osoitteeseen laeknareikningar@sjukra.is.

Paluumuutto Islantiin 12 kuukauden sisällä

Jos henkilö muuttaa takaisin Islantiin toisesta Pohjoismaasta vuoden sisällä, hän tulee automaattisesti sairausvakuutuksen piiriin, kun hänet kirjataan Islannin väestörekisteriin.

Opiskelijat

Opiskelijat, jotka muuttavat kuuden kuukauden sisällä opintojen päättämisestä toisesta Pohjoismaasta takaisin Islantiin, voivat liittää sosiaalivakuutusanomukseensa todistuksen opiskeluajanjaksosta, jolloin he pääsevät vakuutuksen piiriin väestörekisteriin kirjautumispäivästä lähtien.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Islannissa

Islannissa tilapäisesti työskentelevät tai itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toimivat toisen Pohjoismaan kansalaiset voivat kuulua lähtömaan sosiaaliturvan piiriin.

Jos asut Islannissa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Islannissa asuvat henkilöt, jotka työskentelevät toisessa Pohjoismaassa, kuuluvat yleensä työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin. Henkilön sairastuessa hänellä on oikeus hoitoon sekä työskentelymaassa että Islannissa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Islannin sosiaaliturvan piiriin kuuluvilla on oikeus Islannin myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin.

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia käytetään, jos henkilö sairastuu tai joutuu onnettomuuteen toisessa Eta-maassa tai Sveitsissä. Kortti vahvistaa oikeuden välttämättömään terveydenhuoltoon tilapäisen oleskelun aikana toisessa Eta-maassa tai Sveitsissä.

Terveydenhuolto tilapäisen oleskelun aikana Islannissa

Toisen Pohjoismaan asukkaat voivat tarvittaessa mennä Islannissa terveyskeskukseen tai sairaalaan, jolloin he maksavat saman maksun kuin Islannin sairausvakuutuksen piirissä olevat henkilöt. Käynnin yhteydessä tulee esittää eurooppalainen sairaanhoitokortti sekä passi, joka vahvistaa henkilön kansalaisuuden.

 

Ennalta suunniteltu hoito toisessa Pohjoismaassa

Tiettyjen laissa määritettyjen ehtojen täyttyessä Islannissa sairausvakuutetuilla on oikeus terveydenhuoltoon itse valitsemassaan maassa Eta-alueella.

Islannin terveydenhuolto oleskeltaessa tilapäisesti ulkomailla

Sairausvakuutus määräytyy työskentelymaan mukaan, minkä vuoksi ulkomailla oleskelevalla ei ole oikeutta Islannin terveydenhuoltoon, vaikka hän olisikin kirjoilla Islannissa, ellei hänellä ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia hakeutuessaan lääkäriin.

Opiskelijoilla ja eläkeläisillä on pääsy Islannin terveydenhuollon piiriin, vaikka virallinen asuinpaikka olisi ulkomailla.

Useammassa maassa työskentelevien terveydenhuolto 

Useammassa maassa työskenneltäessä sosiaaliturva tulee siitä maasta, jossa henkilö tekee suurimman osan töistään.

Toisessa Eta-maassa tai Sveitsissä asuvat eläkeläiset, jotka saavat eläkettä Islannista, ovat sairausvakuutettuja Islannissa tulojensa perusteella.

Kuinka paljon terveydenhuollon palvelut maksavat ja voiko niihin saada taloudellista tukea?

Islannissa on potilasmaksujärjestelmä, jonka myötä kenenkään ei tarvitse maksaa terveydenhuollosta määrättyä summaa enempää kuukaudessa. Summa määritellään sairausvakuutettujen osallistumisesta terveydenhuollon kustannuksiin laaditussa säädöksessä.

Järjestelmä kattaa terveyskeskukset ja sairaalat sekä yksityiset lääkärit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, logopedit ja psykiatrit, joiden kanssa Islannin sairausvakuutuslaitoksella on sopimus. Sama sopimusjärjestelmä kattaa muun terveydenhuoltohenkilöstön kuin lääkärien tarjoaman ihosairauksien hoidon maksut.

 

Hammashoito

Kaikki Islannin sosiaaliturvan piirissä olevat lapset ovat oikeutettuja ilmaiseen hammashoitoon, jos heidät on rekisteröity omalle hammaslääkärille. Maksettavaksi tulee kuitenkin käyntimaksu 12 kuukauden välein. Islannin sairausvakuutuslaitos korvaa osan ikääntyneiden, eläkeläisten ja lasten hammaslääkärikuluista.

 

Mistä saa lisätietoa?

Tarkempia tietoja löytyy Islannin sairausvakuutuslaitoksen verkkosivuilta. Voit myös soittaa puhelinneuvontaan numeroon +354 515 0000. 

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.