Rett til helsetjenester i Norge

Rett til helsetjenester i Norge
Her kan du lese om hvilke helsetjenester du har rett til i Norge.

Hvis du er folkeregistrert bosatt i Norge, har du rett til fastlege. Dette er uavhengig av om du er i jobb eller ikke. Hvis du blir syk eller skadet, skal du først og fremst oppsøke fastlegen din. Har fastlegen stengt og du ikke kan vente til neste dag med å få behandling, skal du kontakte legevakten i den kommunen der du oppholder deg. For å komme i kontakt med legevakt kan du ringe telefonnummer 116 117.

Når det haster, og liv og helse er i fare, skal du alltid ringe nødtelefonen 113.

Når du flytter til Norge og blir folkeregistrert, og får et personnummer vil du få tildelt en fastlege. Du kan selv velge en annen fastlege via nettsiden Helsenorge.no. Personer med D-nummer regnes ikke som bosatt i Norge, og har ikke rett til fastlege.

Barn under 16 år får automatisk samme fastlege som mor dersom foreldrene bor sammen. Om foreldrene ikke bor sammen, får barnet samme fastlege som den av foreldrene barnet deler folkeregistrert adresse med.

I akutte tilfeller kan du bli videresendt til et sykehus for behandling. Du kan også bli henvist til videre behandling ved sykehus dersom legen mener at du har behov for dette. Legen sender i så fall en henvisning til et sykehus eller spesialist. I Norge har du rett til å velge behandlingssted selv, så lenge det er ledig ved stedet der du ønsker behandlingen.

Du kan lese mer om rett til helsehjelp, fastlegeordningen og å velge behandlingssted hos HelseNorge. 

Hva har du rett til om du blir syk og jobber i Norge, men bor i utlandet?

Dersom du er arbeidstaker som utfører arbeidet ditt i Norge og er bosatt i et annet EU/EØS-land, skal du i utgangspunktet være medlem i den norske folketrygden. Dette betyr at du vil få dekket nødvendige utgifter til helsetjenester i det offentlige helsevesenet, og at du må betale egenandel på behandlinger.

Du har også rett til helsetjenester i bostedslandet ditt. For å dokumentere disse rettighetene må du søke blankett E106/S1 fra Helfo, som du skal levere til trygdemyndighetene i landet du bor i.

Dersom du jobber i Norge og kun har D-nummer, har du rett til legehjelp ved behov. Du vil imidlertid ikke kunne være med i den norske fastlegeordningen. Blir du syk, må du oppsøke et legekontor og sjekke om de har ledig time. Kommunene er ansvarlige for at du får den helsehjelpen du har krav på. Noen kommuner har oversikt over leger som tar inn pasienter som ikke har rett til fastlege. Sjekk kommunens nettsider.

For akutt sykdom og skade på kveldstid og i helger, ta kontakt med nærmeste legevakt. For å komme i kontakt med legevakt kan du ringe telefonnummer 116 117.

Er liv og helse i fare, ringer du 113.

På HelseNorge kan du lese mer om hva som gjelder for arbeidstakere i Norge som bor i et annet land. 

Hva har du rett til hvis du blir syk og oppholder deg midlertidig i Norge?

Dersom du er på midlertidig opphold i Norge (ferie, korttidsstudier eller lignende), har du rett til helsehjelp ved akutt skade eller sykdom. Du bør ha med godkjent ID-dokument og Europeisk helsetrygdkort (EHIC).

Pasienter som er bosatt i et annet nordisk land kan ha rett til å få dekket merutgifter til hjemreise. Dette gjelder bare i forbindelse med nødvendige helsetjenester som er mottatt grunnet sykdom eller skade oppstått under midlertidig opphold i Norge.

Studenter fra andre nordiske land skal i utgangspunktet ikke måtte vise Europeisk helsetrygdkort, men må oppgi bostedsadressen sin i hjemlandet sitt.

Hos HelseNorge kan du lese mer om hva som gjelder for turister og studenter i Norge. 

Hvilke helsetjenester kan du få dekning til?

I Norge betaler man egenandel når man er hos offentlig lege eller legevakt.  Det er likevel en grense for hvor mye man skal betale i løpet av et år. Du får frikort for helsetjenester når du er medlem av folketrygden og har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du har oppnådd frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Blir du innlagt på sykehus og er medlem av den norske folketrygden, betaler du ikke for behandling, medisiner eller sykehusopphold. Gravide skal heller ikke betale for kontroll i den offentlige helsetjenesten under svangerskap. Barn under 16 år får fritak for egenandel, men betaler for materiell. Barn under 18 år betaler heller ikke for psykologisk behandling.

Enkelte pasientgrupper kan få refusjon for utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell. Dette kan du lese mer om på helsenorge.no.

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, men dette gjelder ikke tannregulering. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak.

På HelseNorge kan du lese mer om hva som gjelder refusjon, egenandel og tannlege i Norge. 

Har du rett til planlagt behandling i et annet land?

Planlagt behandling er behandlinger som ikke gjøres på grunn av et akutt behov. Slike behandlinger skal du få tilbud om i Norge. Dersom visse vilkår er oppfylt, kan du få refundert utgifter til spesialisthelsetjenester i et annet EU/EØS-land. Dersom du bor i et annet nordisk land og ønsker behandling i Norge, må du undersøke reglene i det landet du bor i.

Hos HelseNorge kan du lese om refusjon av utgifter. 

Hvilke norske helsetjenester har du rett til hvis du oppholder deg midlertidig utenfor Norge?

Er du medlem i den norske folketrygden og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land/Sveits, kan du ha rett til å få dekket utgifter til nødvendige helsetjenester under oppholdet. Har du rett til det europeiske helsetrygdkortet, fungerer som en dokumentasjon på at du har rett til helsetjenester. Du kan bestille kortet på nett. I andre nordiske land skal du ikke behøve å fremvise dette kortet, men det anbefales likevel å ha det med.

Studenter fra Norge skal i utgangspunktet ikke måtte vise europeisk helsetrygdkort når de er i et annet nordisk land, men de må oppgi bostedsadressen sin i hjemlandet sitt.

Hos HelseNorge kan du lese om Europeisk helsetrygdekort. På Info Nordens nettsider finner du informasjon om rett til helsetjenester i de andre nordiske landene. 

  Kan du få refusjon for helseytelser du har betalt for i et annet nordisk land?

Hvis du har hatt utlegg for behandling i utlandet, bør du ta vare på kvitteringer og kontakte Helfo når du kommer hjem for å høre om du har rett på refusjon av utgiftene dine. Dreier utgiftene seg om egenandeler, vil du ikke få dekket dette.

Hos HelseNorge finner du en oversikt over hvilke behandlinger i utlandet som du kan få refusjon for.

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

På Helsenorge.no finner du all informasjon om helsetjenester og rett til behandling i Norge. Der er det også kontaktinformasjon dersom du ønsker å ta kontakt.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.