Suomesta lähetetyt työntekijät

Lähetetyt työntekijät
Tässä osiossa kerrotaan ns. lähetetyistä työntekijöistä eli työntekijöistä, jotka suomalainen työnantaja lähettää tilapäiselle työkomennukselle toiseen Pohjoismaahan.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevat osittain eri säännöt kuin muita ulkomaille lähteviä työntekijöitä. Jos et ole lähetetty työntekijä, lue lisää sosiaaliturvasta sivulta Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut?

Työttömyysvakuutus ja sosiaaliturva

Jos työnantajasi lähettää sinut töihin toiseen Pohjoismaahan, voit tietyin ehdoin edelleen kuulua kotimaasi työttömyysvakuutuksen piiriin. Lähetetyksi työntekijäksi katsotaan henkilö, joka tekee palkkatyötä suomalaisen työnantajan lähettämänä ja saa palkan kyseiseltä työnantajalta, kuuluu kotimaan sosiaaliturvan piiriin ja jonka ulkomaansijoitus on tilapäinen.

Työkomennukselle toiseen Pohjoismaahan lähtevä työntekijä tarvitsee mukaansa todistuksen Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta (esim. A1). Todistuksen avulla sekä työnantaja että työntekijä saavat vapautuksen työskentelymaan vakuutusmaksuista ja välttyvät siten kaksinkertaisilta maksuilta. Suomen sosiaaliturvaan kuuluvasta henkilöstä maksetaan siis kaikki lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen.

Työnantaja hakee todistusta lähetetylle työntekijälle Eläketurvakeskukselta.

Lisätietoja Eläketurvakeskukselta ja Kansaneläkelaitokselta (Kela).

Perheenjäsenen sosiaaliturva

Lähetetyn työntekijän mukana ulkomaille lähtevän perheenjäsenen tulee ilmoittaa ulkomaille lähdöstään Kelaan. Lisätietoja saat Kelasta.

Oikeus terveyspalveluihin

Toiseen Pohjoismaahan lähetetyllä työntekijällä ja hänen perheenjäsenellään on oikeus saada tilapäisen (alle vuoden kestävän) oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa samoin ehdoin kuin työskentelymaan asukkaat. Voit lukea linkeistä lisää koskien eri maita.

Suomesta toiseen Pohjoismaahan lähetetyllä työntekijällä ja hänen perheenjäsenellään on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin myös Suomessa, vaikkei heillä olisikaan Suomessa kotikuntaa. Tällöin he voivat pyytää Kelasta "todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa", jolla he voivat osoittaa oikeutensa julkisen terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja Kelan kansainvälisten asioiden keskukselta.

Ulkomaantyön verotus

Jos asuinvaltiostasi oleva työnantajasi lähettää sinut työskentelemään toiseen Pohjoismaahan, on työnantajan tai sinun itsesi ilmoitettava työskentelystä Verohallintoon. Lisätietoja Verohallinnosta.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.