Útsendir starfsmenn frá Finnlandi og til Finnlands

Lähetetyt työntekijät
Hér segir frá reglum sem gilda um starfsmenn sem sendir eru frá Finnlandi til annarra landa og frá öðrum löndum til Finnlands.

Útsendur starfsmaður er starfsmaður finnsks fyrirtækis sem sendur hefur verið til starfa í öðru landi, eða starfsmaður erlends fyrirtækis sem hefur verið sendur til tímabundinna starfa í Finnlandi.

Að sumu leyti gilda aðrar reglur um útsenda starfsmenn en um annað fólk sem flytur milli landa vegna vinnu. Hér fyrir neðan finnur þú upplýsingar um almannatryggingar og atvinnuleysistryggingar útsendra starfsmanna, rétt þeirra til heilbrigðisþjónustu, skattamál og starfskjör þeirra.

Ef þú ert ekki útsendur starfsmaður skaltu kynna þér leiðbeiningar Info Norden um það að starfa í Finnlandi.

Almannatryggingar og atvinnuleysistryggingar

Ef vinnuveitandi þinn sendir þig til starfa í öðru norrænu landi getur þú áfram átt rétt á almannatryggingum og atvinnuleysistryggingum í búsetulandi þínu, að vissum skilyrðum uppfylltum.

Útsendur starfsmaður frá Finnlandi til annars lands

Starfsmaður sem sendur er til starfa frá Finnlandi til annars norræns lands þarf að hafa meðferðis vottorð A1, sem vottar um aðild hans að finnskum almannatryggingum. A1-vottorð veitir bæði starfsmanni og vinnuveitanda undanþágu frá greiðslu tryggingagjalda í starfslandinu. Það þýðir að öll lögbundin almannatryggingagjöld vegna starfsmanns sem á aðild að almannatryggingum í Finnlandi eru greidd til Finnlands.

Vinnuveitandi hins útsenda starfsmanns sækir um A1-vottorð hjá finnsku lífeyristryggingamiðstöðinni (Eläketurvakeskus).

Nánari upplýsingar veita finnska lífeyristryggingamiðstöðin (Eläketurvakeskus) og almannatryggingastofnunin (Kela).

Útsendur starfsmaður frá öðru landi til Finnlands

Vinnuveitandi starfsmanns sem sendur er til Finnlands frá öðru landi þarf að sækja um A1-vottorð fyrir starfsmanninn í brottfararlandinu. Ef vinnuveitandinn fær A1-vottorð verða lögbundnar almannatryggingagreiðslur starfsmannsins greiddar til brottfararlandsins og starfsmaðurinn fær almannabætur og -styrki sem hann á rétt á frá brottfararlandi sínu. Í slíkum tilvikum þarf vinnuveitandi starfsmanns sem sendur er til Finnlands ekki að gera Kela viðvart um störf sín í Finnlandi, og á þá heldur ekki rétt á bótum eða styrkjum frá Kela.

Ef ekki er sótt um A1-vottorð eða ekki er hægt að veita það af einhverjum ástæðum er vinnuveitandinn í brottfararlandinu skyldugur til að tryggja starfsmann sinn í Finnlandi. Nánari upplýsingar eru á vefsvæði finnsku lífeyristryggingamiðstöðvarinnar (Eläketurvakeskus).

Almannatryggingar fjölskyldumeðlima

Fjölskyldumeðlimur sem fylgir útsendum starfsmanni frá Finnlandi til annars lands, og býr á sama heimili, á almennt rétt á að fá áfram styrki og bætur frá Kela, líka þó að dvölin erlendis verði lengri en 6 mánuuðir. Til fjölskyldumeðlima teljast makar, sambúðarfólk og börn undir 18 ára aldri, bæði eigin börn, ættleidd börn og börn sambúðaraðila eða maka sem búa á heimilinu.

Fjölskyldumeðlimir sem flytja frá Finnlandi til ESB- eða EES-lands, Sviss eða Bretlands eiga almennt rétt á finnskum almannatryggingum áfram, svo lengi sem sá fjölskyldumeðlimur sem er útsendur starfsmaður í landinu hefur slíkan rétt. Ef þú sem fjölskyldumeðlimur ferð að vinna í nýja landinu ákvarðast almannatryggingar þínar þó af vinnuaðstæðum þínum og því getur þú ekki lengur átt rétt á finnskum almannatryggingum í gegnum fjölskyldumeðlim þinn sem er útsendur starfsmaður. Í slíkum tilvikum átt þú vanalega rétt á almannatryggingum í starfslandinu, ef starf þitt uppfyllir lágmarksskilyrði. Ef þú ert í þessari stöðu og ferð að vinna skaltu tilkynna Kela um það. Nánari upplýsingar veitir finnska almannatryggingastofnunin (Kela).

Ef þú ert fjölskyldumeðlimur útsends starfsmanns í Finnlandi skaltu kynna þér rétt þinn á bótum og styrkjum hjá félagsmálayfirvöldum í þínu landi .

Réttur til heilbrigðisþjónustu

Starfsmaður sem sendur er til annars lands og fjölskyldumeðlimir hans eiga rétt á nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu meðan á tímabundinni dvöl þeirra stendur (skemmri en eitt ár) á sömu kjörum og aðrir íbúar í starfslandinu. Hér að neðan eru tenglar á upplýsingar um aðstæður í hinum norrænu löndunum.

Starfsmaður sem sendur er frá Finnlandi til annars norræns lands og fjölskyldumeðlimir hans eiga líka rétt á opinberri heilbrigðisþjónustu í Finnlandi þó að þeir séu ekki skráðir þar til heimilis á starfstímabilinu. Komi þær aðstæður upp er hægt að leita til almannatryggingastofnunar og óska eftir vottorði um rétt til heilbrigðisþjónustu í Finnlandi, sem nota má til að sýna fram á rétt til opinberrar heilbrigðisþjónustu. Nánari upplýsingar veitir alþjóðamiðstöð finnsku almannatryggingastofnunarinnar (Kela).

Skattlagning fyrir vinnu erlendis

Vinnuveitanda ber ávallt að kynna sér í hvaða landi starfsmaðurinn á að greiða skatt. Þegar um stutt starfstímabil erlendis er að ræða eru laun oft skattlögð í því landi sem starfsmaður var sendur frá, en ef fyrirtækið stofnar varanlegt útibú í starfslandinu geta yfirvöld þar líka skattlagt laun starfsmannsins þó að um stutta dvöl sé að ræða. Sé um lengra starfstímabil erlendis að ræða getur svokölluð sex mánaða regla gilt um launin. Nánari upplýsingar færðu hjá Norrænu skattagáttinni og hjá skattayfirvöldum  í norrænu löndunum.

Ráðningarkjör í landinu sem farið er til

Meðan á vinnutímabili erlendis stendur ber vinnuveitanda að tryggja að útsent starfsfólk hans njóti sömu starfskjara og -skilyrða og gilda í starfslandinu, annað hvort á grundvelli laga eða almennra kjarasamninga. Ef starfskjör eru betri í brottfararlandinu en í starfslandinu verður vinnuveitandinn að halda þeim kjörum meðan á starfstímabili erlendis stendur. Þó eru einhverjar undantekningar frá þessari reglu og eru þær taldar upp í vefgáttinni Your Europe.

Nánari upplýsingar um starfskjör og -skilyrði meðan á starfstímabili erlendis stendur má fá hjá viðeigandi yfirvaldi í því landi sem starfsmaður er sendur til.

Nánari upplýsingar

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu eða ef þú hefur rekist á hindrun í norrænu landi skaltu fylla út eyðublað okkar.

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna