Norjan puheenjohtajuusohjelma Pohjoismaiden neuvostossa 2023

Jorodd Asphjell Helge Orten
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
Norjan puheenjohtajakauden painopistealueet ovat turvallinen Pohjola, vihreä Pohjola ja nuori Pohjola. Ne ovat tärkeitä aiheita näinä aikoina, kun Euroopassa käydään sotaa ja ilmasto- ja energiakriisi kärjistyvät. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan tukeutua vahvaan pohjoismaiseen yhteishenkeen. Tulevaisuus on nykynuorissa, ja nuoret ovat Pohjoismaiden yhteiskuntien ja demokratioiden keskeisiä toimijoita.

Uudet energianlähteet ovat välttämättömiä, ja Pohjola voi olla alan edelläkävijäalue. Energian, elintarvikkeiden, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden huoltovarmuus mainitaan ohjelmassa tärkeiksi osa-alueiksi pohjoismaisen yhteistyön vahvistamisessa. Norjan puheenjohtajakaudella seurataan varautumisyhteistyön kehittämistä, jotta Pohjolalla olisi paremmat edellytykset kohdata kriisitilanteita. Puheenjohtajamaa haluaa myös edistää keskustelua pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä ja siitä, mitä kaikkien Pohjoismaiden tulo Naton jäseniksi merkitsee.

Pohjoismaiden on pyrittävä yhdessä varmistamaan nuorten koulutus, työllistyminen ja osallistuminen yhteiskuntaan. Nuorten tulevaisuus on kiinni siitä, että Pohjola on vihreä ja turvallinen.