Köyhissä perheissä elävien lasten kasvava määrä Pohjolassa huolettaa

03.11.22 | Uutinen
Tobias Drevland Lund, Nordisk Grønt Venstre, på session 2022

Tobias Drevland Lund, Nordisk Grønt Venstre

Photographer
Magnus Fröderberg

Tobias Drevland Lund Pohjoismaiden vihreästä vasemmistosta sanoo.

Pienituloisissa perheissä elävien lasten määrä kasvaa monessa Pohjoismaassa. Tähän maiden parlamentaarikot haluavat nyt puuttua yhteisvoimin. Pohjoismaiden neuvosto on lisäksi päättänyt toteuttaa vertailevan selvityksen pandemian vaikutuksista suhteellisessa köyhyydessä elävien perheiden lapsiin ja nuoriin.

– Jokainen lapsi, joka palelee talvella, koska vanhemmilla ei ole varaa ostaa uutta talvitakkia, on liikaa. Pandemian aiheuttaman hintojen ja korkojen nousun vuoksi olen hyvin huolissani siitä, että köyhissä perheissä elävien lasten määrä Pohjoismaissa kasvaa merkittävästi. On erittäin tärkeää, että Pohjoismaat pyrkivät yhdessä vähentämään suhteellisessa köyhyydessä elävien lasten määrää, Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Eva Lindh toteaa. 


 

Parempaa tietoa tarvitaan

Pohjoismaiden neuvosto on päättänyt käynnistää työn luomalla hyvän vertailupohjan. 


– Pohjoismaiden tunnusluvut ja kokemukset poikkeavat jonkin verran toisistaan. Tarkoituksena on selvittää kunkin Pohjoismaan kokemuksia siitä, miten pienituloisten perheiden lasten määrää voidaan mitata ja vähentää. Seuraava askel voi olla yhteispohjoismainen toimintasuunnitelma, Eva Lindh sanoo.

 

Tässä puhutaan nyt omista lapsistamme ja nuoristamme, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia kuin muilla ikäisillään. Suuntaus on kuitenkin mahdollista kääntää, ja se täytyy tehdä nyt

Tobias Drevland Lund Pohjoismaiden vihreästä vasemmistosta sanoo

Suuntaus on käännettävä

Yhteispohjoismainen panostus köyhien lasten määrän vähentämiseksi oli alun perin Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ehdotus.  

– Tässä puhutaan nyt omista lapsistamme ja nuoristamme, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia kuin muilla ikäisillään. Suuntaus on kuitenkin mahdollista kääntää, ja se täytyy tehdä nyt. Se on oikein, ja se kannattaa pitkällä aikavälillä. Olen hyvin iloinen siitä, että olemme saaneet mukaan koko Pohjoismaiden neuvoston, Tobias Drevland Lund Pohjoismaiden vihreästä vasemmistosta sanoo.
 

 

Avainlukuja

Pysyvästi köyhyysrajan alapuolella elävien lasten määrä on kasvanut monessa Pohjoismaassa. Norjan tilastokeskuksen (Statistisk Sentralbyrå) mukaan Norjassa eli köyhyysrajan alapuolella vuonna 2020 yli 115 000 lasta. Norjan Pelastaa lapset -järjestön mukaan lapsiperheiden suhteellinen köyhyysaste oli vuonna 2019 Tanskassa 13,2 %, Suomessa 14,3 % ja Ruotsissa 23,1 %.