Norges præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2023

Jorodd Asphjell Helge Orten
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Prioriteringerne for det norske præsidentskab er et trygt, grønt og ungt Norden. Det er vigtige områder i vores tid med krig i Europa og klima- og energikrisen. Det er vigtigere end nogensinde, at vi står sammen i et stærkt nordisk fællesskab. Nutidens unge er fremtiden, og de spiller en afgørende rolle som deltagere i vores samfund og vores demokratier.

Det er væsentligt at få nye energikilder etableret. Norden skal være en foregangsregion. Forsyningssikkerheden for energi, fødevarer, medicin og medicinsk udstyr fremhæves som vigtige områder for et stærkt nordisk samarbejde. Det norske præsidentskab vil følge op på det igangværende arbejde for et tættere samarbejde om beredskab, så Norden står bedre rustet i krisesituationer. Præsidentskabet vi også bidrage til debatten om det nordiske forsvarssamarbejde og betydningen af, at alle nordiske lande bliver medlemmer af NATO.

Vi skal arbejde sammen for at sikre unges uddannelse, arbejde og deltagelse i samfundslivet. Et trygt og grønt Norden er en forudsætning for de unges fremtid.