Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2023

Jorodd Asphjell Helge Orten
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
Prioriteringene for det norske presidentskapet er et trygt, grønt og ungt Norden. Dette er områder som er viktige i vår tid, med krig i Europa og klima- og energikrisen. Det er viktigere enn noensinne at vi står sammen i et sterkt nordisk fellesskap. Dagens unge er framtiden, og de er avgjørende deltakere i samfunnene og demokratiene våre.

Det er viktig å få nye energikilder på plass. Norden skal være en foregangsregion Forsyningssikkerhet for energi, mat, legemidler og medisinsk utstyr framheves som viktige områder for et sterkt nordisk samarbeid. Det norske presidentskapet kommer til å følge opp det pågående arbeidet for et nærmere samarbeid om beredskap, slik at Norden står bedre rustet i krisesituasjoner. Presidentskapet vil også bidra til å fremme debatten om det nordiske forsvarssamarbeidet og hva det innebærer at alle de nordiske landene blir medlemmer av Nato.

Vi må jobbe sammen for å sikre unges utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnslivet. Et trygt og grønt Norden er en forutsetning for de unges framtid.