Pohjoismaiden ja Baltian maiden demokratiafestivaalit 2023

alt=""
Photographer
norden.org
Pohjoismainen yhteistyö osallistuu jälleen Pohjoismaiden ja Baltian maiden demokratiafestivaaleille. Luvassa on hyviä keskusteluja vihreästä siirtymästä, turvallisuudesta sekä demokratian vaalimisesta ja vahvistamisesta. Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto ovat mukana demokratiafestivaaleilla kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa sekä Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Miten Pohjoismaat voivat luoda käytännön ratkaisuja, joilla saavutetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston visio Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena?  

Pohjoismainen yhteistyö käsittelee vuoden 2023 demokratiafestivaaleilla laajaa aihekirjoa. Painopisteinä ovat nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen, vihreä siirtymä ja energiaturvallisuus. 

Järjestämissämme tilaisuuksissa on asiantuntijoita, aktivisteja ja poliitikkoja monilta eri tasoilta pohtimassa yhteispohjoismaisia toimia, jotka liittyvät aikamme suuriin haasteisiin. 

Demokratiafestivaalit 2023:

(Katso menneet festivaalit sivun alalaidasta).

15.–16. syyskuuta: Islannin Fundur fólksins 

Osallisuuden edistäminen asuntomarkkinoilla, meren luonnonvarojen kestävä käyttö sekä ilmasto ja pohjoismainen ruokavalio ovat esillä, kun pohjoismainen yhteistyö osallistuu Islannin demokratiafestivaaleille.

Edelliset festivaalit:

26. elokuuta: Liettuan BŪTENT!

Festivaalin tarkoituksena on edistää avointa keskustelukulttuuria, sopusointua ja suvaitsevaisuutta. Festivaalista on kehittynyt suosittu keskustelufoorumi ja kohtauspaikka, joka kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja demokratiaosallistumiseen.  

14.–18. elokuuta: Norjan Arendalsuka  

Pohjoismainen yhteistyö järjestää tänä vuonna yli 25 tilaisuutta Arendalissa. Mitä tapahtuu Ukrainan jälkeen, vihreät ratkaisut sekä lasten ja nuorten tilanne Pohjoismaissa ovat tapahtuman keskeisiä teemoja. Valitsemme myös Pohjolan parhaan terveyssovelluksen, Joutsenmerkki jakaa ympäristöpalkinnon ja pohjoismaisilla mediapäivillä päivitetään tietomme populismista ja disinformaatiosta. Tervetuloa mukaan pohjoismaisen yhteistyön telttaan Tyholmenille!

11. elokuuta: Viron Arvamusfestival

Visionamme on, että Pohjolasta tulee vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä alue vuoteen 2030 mennessä. Tämä näkyy myös keskusteluista, joita järjestämme tämän vuoden Arvamusfestivalilla. Keskiössä on sosiaalinen ja ekologinen häiriönsietokyky.

27.–28. kesäkuuta: Ruotsin Almedalsveckan 

Pohjoismainen yhteistyö järjestää korkean tason energiakeskustelun, keskusteluja Pohjolasta ja Natosta sekä monia muita tärkeitä keskusteluja yhteistyössä useiden kumppanien kanssa. Käsittelemme myös biotekniikan sääntelyä ja uusia pohjoismaisia ravitsemussuosituksia. 

27.–28. kesäkuuta: Porin SuomiAreena  

SuomiAreenan pohjoismaisia pääteemoja ovat energiakriisi sekä Pohjolan rooli ja yhteistyö kriisiytyneessä maailmassa. Lisäksi luvassa on tapahtuma rajaesteistä ja liikkuvuudesta sekä keskustelu nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen lisäämisestä. 

15.–18. kesäkuuta: Tanskan Folkemødet 

Bornholmin Folkemødet-festivaalin pohjoismaisessa teltassa on luvassa 12 ajankohtaista tapahtumaa. Keskustelemme energiaratkaisuista, ammattikouluista, luonnon monimuotoisuudesta, nuorista ja paikallisyhteisöistä. Tervetuloa myös ainutlaatuiseen tapahtumaan, jossa ukrainalaiset ja venäläiset naiset kohtaavat toisiaan.

9.–10. kesäkuuta: Latvian Conversation Festival LAMPA

Conversation Festival LAMPA syntyi kahdeksan vuotta sitten, ja siitä on jo tullut ohittamaton osa Latvian yhteiskuntaelämää. Kaksipäiväisen festivaalin pohjoismaisessa ohjelmassa on kymmenen tapahtumaa. Niissä käsitellään useita aiheita, jotka kiinnostavat sekä Pohjoismaita että Baltian maita. Esimerkkeinä ovat maiden yhteistyönäkymät vuoden 2022 jälkeen, yhteiskuntien kriisinkestävyys, nollahukka, digitaalinen osallisuus, tuulivoima ja kaupunkiviljely.  


 

Pohjoismaiset laitokset

Pohjoismaisen yhteistyön laitokset ovat keskeisessä roolissa monilla festivaaleilla. Nordic Innovation, Pohjoismainen energiantutkimus, Nordregio, Nordforsk ja Nordgen ovat kaikki tärkeitä tutkimus- ja innovaatiorahoittajia, jotka vahvistavat verkostoja ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa yli maarajojen. Laitosten työkenttä on hyvin monialainen terveysteknologiasta energiaan ja ruokaturvallisuuteen.