Nordiske og baltiske demokratifestivaler 2023

alt=""
Fotograf
norden.org
Gode samtaler om grønn omstilling, trygghet og hvordan vi bevarer og styrker våre demokratier står i sentrum for Nordens deltakelse på demokratifestivaler i 2023. Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd deltar i år på 8 demokratifestivaler, i Danmark, Sverige, Finland, Norge og på Island, i tillegg til Estland, Latvia og Litauen.

Hvordan konkret skaper vi nordiske løsninger for å nå Nordisk Ministerråds visjon om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region?  

Samlet dekker Norden et bredt spekter av temaer demokratifestivalene, i 2023 med særlig vekt på unge menneskers deltakelse i samfunnnet, grønn omstilling og energisikkerhet. 

På våre arrangement møter du eksperter, aktivister og politikere på flere nivåer, innenfor tema der de nordiske landene samarbeider for å gjøre oss samlet sett bedre skikket til å møte vår tids store utfordringer.

Demokratifestivaler i 2023:

(Se gjennomførte festivaler nederst på siden)

15.-16. september: Fundur fólksins på Island 

Hvordan kan vi skape et mer inkluderende boligmarked, bærekraftig bruk av havets ressurser, klima og den nordiske diett, står på dagsordenen for Nordens deltakelse på den islandske demokratifestivalen.

Gjennomførte festivaler:

26. august: Būtent! i Litauen

Festivalens oppgave er å fremme en kultur for åpen diskusjon, harmoni og toleranse. "Būtent!" har etablert seg som et innbydende forum for debatt og fellesskap, og oppmuntrer til aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse.  

14.-18. august: Arendalsuken i Norge  

Det nordiske samarbeidet er synlig på over 25 arrangement i Arendal i år. Veien videre etter Ukraina, grønne løsninger og barn og unges situasjon i Norden står sentralt. Så kårer vi Nordens beste helseapp, Svanemerket deler ut Miljøpris og Nordiske Mediedager holder oss oppdatert på populisme og desinformasjon. Bli med til Nordens Telt på Tyholmen!

11. august: Arvamusfestival i Estland

Vår visjon er at Norden og Baltikum skal være en grønn, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig region innen 2030. Disse planene gjenspeiles i diskusjonene vi leder på årets Opinion Festival, der vi konsentrerer oss om sosial og miljømessig motstandskraft.

27.-28. juni: Almedalsuken i Sverige 

Det nordiske samarbeidet byr på høynivådebatt om energi, debatt om Norden og NATO, og mange andre viktige samtaler i samarbeid med en lang rekke partnere. Vi skal også innom bi tek-regulering og de nye nordiske næringsanbefalingene, for å nevne noe. 

27.-28. juni: Suomi Areena i Finland  

Energikrisen og Nordens rolle og samarbeid i en verden i krise, er hovedtemaene i Björneborg. Vi har også ett arrangement om grensehindre og mobilitet og en debatt om hvordan vi skal få med flere unge i fellesskapene. 

15.-18. juni: Folkemødet i Danmark 

På Bornholm kan du i år delta på 12 høyaktuelle arrangementer i det nordiske teltet. Vi tilbyr debatter om energiløsninger, yrkesskoler, biologisk mangfold, ungdom og lokalsamfunn. Og vi ønsker deg velkommen til et spesielt arrangement der ukrainske og russiske kvinner møter hverandre.

9.-10. juni: Conversation Festival LAMPA i Letland

Conversation Festival LAMPA ble født for åtte år siden og har allerede blitt et årlig, uunnværlig innslag i det latviske samfunnslivet. I løpet av festivalens to dager vil det nordiske programmet presentere ti arrangementer som dekker en rekke ulike temaer som er av felles interesse for de nordiske og baltiske landene: Perspektiver for nordisk-baltisk samarbeid etter 2022, motstandsdyktige samfunn, null avfall, digital inkludering, vindenergi og urbant landbruk.  


 

De nordiske institusjonene

På flere av festivalene er de såkalte nordiske institusjonene sentrale bidragsytere. Institusjoner som Nordic Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordregio, Nordforsk  og Nordgen spiller viktige roller i å finansiere innovasjon og forskning og styrke nettverk og kunnskapsutveksling på tvers av de nordiske landene innenfor svært mange områder, som for eksempel helseteknologi, energi og matsikkerhet.