Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue – tukena pohjoismainen kansalaisyhteiskuntaverkosto

30.06.21 | Uutinen
Klimastrejke
Photographer
Callum Shaw, Unsplash
Pohjoismaiden ministerineuvoston visiona on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Työn tukemiseksi perustetaan nyt pohjoismainen kansalaisyhteiskuntaverkosto, jotta kansalaisjärjestöjen ääni tulisi paremmin kuulluksi visiotyössä. Verkostossa on mukana 40 jäsentä, jotka edustavat Pohjoismaiden järjestökenttää.

Pohjoismaiden pääministerit hyväksyivät Visio 2030:n vuonna 2019, ja pohjoismaisen kansalaisyhteiskuntaverkoston perustamisen myötä sen toteuttaminen ottaa askelen eteenpäin. Verkoston on nimittäin määrä taata se, että Pohjoismaiden ministerineuvoston työ etenee tiiviissä vuoropuhelussa kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Verkostoon on hyväksytty 40 jäsentä. Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki toivottaa jäsenet mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön.

– Odotamme jo, että pääsemme yhdessä pohjoismaisen kansalaisjärjestöverkoston kanssa edistämään visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena. Meille on tärkeää vahvistaa Pohjoismaiden kansalaisyhteiskunnan ääntä, jotta pohjoismaisesta yhteistyöstä tulisi entistä avoimempaa, läpinäkyvämpää ja tarkoituksenmukaisempaa, Lehtomäki sanoo.

Meille on tärkeää vahvistaa Pohjoismaiden kansalaisyhteiskunnan ääntä, jotta pohjoismaisesta yhteistyöstä tulisi entistä avoimempaa, läpinäkyvämpää ja tarkoituksenmukaisempaa.

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Kansalaisyhteiskuntaverkostoon hyväksytyt jäsenet ovat pohjoismaisia kansalaisjärjestöjä, joilla on selvä kytkös Visio 2030:een sekä kiinnostusta ja motivaatiota sitoutua tavoitteelliseen yhteistyöhön Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa. Valintaprosessissa on painotettu myös hyvää tasapainoa eri Pohjoismaiden ja aihealueiden sekä jäsenten iän ja sukupuolen näkökulmasta.

Pohjoismaisen kansalaisyhteiskuntaverkoston työ alkaa kesän jälkeen.

Pohjoismaisen kansalaisyhteiskuntaverkoston jäsenet:

Tanska
 • Lucas Skræddergaard, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) / Danish Youth Council
 • Marte Mathisen, Rådet for sund mad             
 • Rikke Lønne, BL Danmarks Almene Boliger / NBO Housing Nordic
 • Ole Meldgaard, Østersø NGO Netværk
 • Andreas Nielsen, politiikka-asiantuntija, LGBT+ Danmark
 • Troels Dam Christensen, 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling / The Danish 92 Group
Suomi
 • Aija Kaski, Pidä Saaristo Siistinä ry
 • Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
 • Maria Helsing-Johansson, Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE)                     
 • Riitta Kangas, Suomen kirjastoseura
Grönlanti
 • Pernille Thorup, Sustainable Now
Islanti
 • Jónas Guðmundsson, Almannaheill / The Association of Icelandic Nonprofit Organizations
 • Sigurður Hannesson, Samtök iðnaðarins / The Federation of Icelandic Industries      
 • Tinna Hallgrímsdóttir, Ungir umhverfissinnar (UU) / The Icelandic Youth Environmentalist Association
 • Tinna Isebarn, Landssamband ungmennafélaga (LUF)
Norja
 • Ingvild Østli, Unge funksjonshemmede / The Norwegian Association of Youth with Disabilities
 • Honoratte Muhanzi, Velferdsalliansen / The Welfare Alliance / EAPN Norway
 • Joakim Gulliksen, Norges Naturvernforbund / Friends of the Earth Norway
 • Lillian Bredal Eriksen, Forum for utvikling og miljø (ForUM) / Norwegian Forum for Development and Environment
 • Vibeke Koehler, Bærekraftige liv                        
Ruotsi
 • Annika Nyström, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)
 • Elisabeth Rytterström, Svenskt Friluftsliv / Network of Outdoor Organisations in the Nordic countries (NON)                           
 • Hanna Stenström, Sveriges Kvinnolobby
 • Iman Djelloul, Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
 • Joel Ahlgren, Tankesmedjan Global Utmaning
 • Mattias Axell, Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (:DFRI)
Ahvenanmaa
 • Björn Kalm, Ålands Näringsliv r.f.                     
 • Dan Sundqvist, Suomen Punaisen Ristin Ahvenanmaan piiri               
Pohjola
 • Carin Hallerström, NFU Nordic Financial Unions
 • Christer Holmlund, Pohjolan opettajajärjestöjen yhteiselin (NLS)
 • Hannes Björn Hafsteinsson, Norræna félagið / Islannin Norden-yhdistys
 • Inese Podgaiska, Association of Nordic Engineers (ANE)
 • Josefin Carlring, Ruotsin Norden-yhdistys             
 • Kristin Madsen, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV)
 • Lena Höglund, Pohjola-Nordenin nuorisoliitto
 • Magnus Gissler, Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö (PAY)
 • Mikkel Odgaard, Pohjoismainen lehtimieskeskus   
 • Peter Göranson, NORDTEK   
 • Ragnhild Elisabeth Waagaard, Maailman luonnonsäätiö (WWF)
 • Tonje Margrete Winsnes Johansen, Saamelaisneuvosto

Pohjoismaisen yhteistyön Visio 2030

Pohjoismaiden pääministerit hyväksyivät Visio 2030:n elokuussa 2019, ja tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat hyväksyneet visiota koskevan toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2024. Suunnitelmassa kuvataan toimia, joilla Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueisiin liittyy 12 tavoitetta. Alueet ja tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkea toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan.