Nordisk sivilsamfunnsnettverk skal støtte opp om utviklingen av Norden som bærekraftig og integrert region

30.06.21 | Nyhet
Klimastrejke
Fotograf
Callum Shaw, Unsplash
Nordisk ministerråd har en ambisjon om å gjøre Norden til den mest bærekraftige og integrerte regionen i verden innen 2030. For å støtte opp under dette arbeidet etableres det nå et nordisk sivilsamfunnsnettverk som skal gjøre sivilsamfunnets stemme bedre hørt i arbeidet med visjonen. Nettverket består av 40 medlemmer som representerer sivilsamfunnsorganisasjoner fra de nordiske landene.

I 2019 vedtok de nordiske statsministrene Vår visjon 2030, og arbeidet med å gjøre Norden til en bærekraftig og integrert region har nå kommet et skritt lenger med etableringen av det nordiske sivilsamfunnsnettverket. Nettverket skal nemlig sikre at Nordisk ministerråds arbeid med visjonen skjer i tett dialog med sivilsamfunnet i Norden.

40 medlemmer er utnevnt til nettverket. Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki ønsker medlemmene velkommen til det nordiske samarbeidet.

– Vi ser veldig fram til å samarbeide med det nordiske sivilsamfunnsnettverket om gjennomføringen av visjonen om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Det er veldig viktig for oss å styrke det nordiske sivilsamfunnets stemme i det nordiske samarbeidet for å gjøre arbeidet vårt enda mer åpent, transparent og relevant, sier Paula Lehtomäki.

Det er veldig viktig for oss å styrke det nordiske sivilsamfunnets stemme i det nordiske samarbeidet for å gjøre arbeidet vårt enda mer åpent, transparent og relevant.

Paula Lehtomäki, Nordisk ministerråds generalsekretær

Medlemmene som er utnevnt til sivilsamfunnsnettverket, er nordiske sivilsamfunnsorganisasjoner med tydelig kobling til Vår visjon 2030 samt med stor interesse, engasjement og motivasjon for å inngå et målrettet samarbeid med Nordisk ministerråd. Videre har man i utvalgsprosessen lagt vekt på å sikre en god balanse mellom de nordiske landene, tematisk fokus og kjønn og alder blant de utvalgte medlemmene i sivilsamfunnsnettverket.

Arbeidet med det nordiske sivilsamfunnsnettverket vil starte opp etter sommeren.

Medlemmene i det nordiske sivilsamfunnsnettverket:

Danmark
 • Lucas Skræddergaard, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Marte Mathisen, Rådet for sund mad             
 • Rikke Lønne, BL Danmarks Almene Boliger / NBO Housing Nordic
 • Ole Meldgaard, Østersø NGO Netværk, Danmark
 • Andreas Nielsen, LGBT+ Danmark
 • Troels Dam Christensen, 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling
Finland
 • Aija Kaski, Håll Skärgården Ren – Pidä Saaristo Siistinä rf
 • Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
 • Maria Helsing-Johansson, Finlands social och hälsa rf (SOSTE)                     
 • Riitta Kangas, Finlands biblioteksförening
Grønland
 • Pernille Thorup, Sustainable Now
Island
 • Jónas Guðmundsson, Almannaheill – The Association of Icelandic Nonprofit Organizations
 • Sigurdur Hannesson, The Federation of Icelandic Industries (Samtök iðnaðarins)      
 • Tinna Hallgrímsdóttir, Ungir umhverfissinnar (UU) – The Icelandic Youth Environmentalist Association
 • Tinna Isebarn, Landssamband ungmennafélaga (LUF)
Norge
 • Ingvild Østli, Unge funksjonshemmede
 • Honoratte Muhanzi, Velferdsalliansen EAPN Norway
 • Joakim Gulliksen, Norges Naturvernforbund
 • Lillian Bredal Eriksen, Forum for utvikling og miljø (ForUM)
 • Vibeke Koehler, Bærekraftige liv                        
Sverige
 • Annika Nyström, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)
 • Elisabeth Rytterström, Svenskt Friluftsliv / Network of Outdoor Organisations in the Nordic countries (NON)                           
 • Hanna Stenström, Sveriges Kvinnolobby
 • Iman Djelloul, Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
 • Joel Ahlgren, Tankesmedjan Global Utmaning
 • Mattias Axell, Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (:DFRI)
Åland
 • Björn Kalm, Ålands Näringsliv r.f.                     
 • Dan Sundqvist, Finlands Röda Kors Ålands distrikt               
Norden
 • Carin Hallerström, NFU Nordic Financial Unions
 • Christer Holmlund, Nordiska Lärarorganisationers samråd (NLS)
 • Hannes Björn Hafsteinsson, Norræna félagið / Föreningen Norden Island
 • Inese Podgaiska, Association of Nordic Engineers (ANE)
 • Josefin Carlring, Norden – svensk förening för nordiskt samarbete             
 • Kristin Madsen, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV)
 • Lena Höglund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
 • Magnus Gissler, Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS)
 • Mikkel Odgaard, Nordisk Journalistcenter   
 • Peter Göranson, NORDTEK   
 • Ragnhild Elisabeth Waagaard, Verdens naturfond (WWF)
 • Tonje Margrete Winsnes Johansen, Sámiráđđi – Samerådet – Saami Council

Om Vår visjon 2030

Vår visjon 2030 ble vedtatt av de nordiske statsministrene i august 2019, og ambisjonen er at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.

De nordiske samarbeidsministrene har vedtatt en handlingsplan for visjonen for perioden 2021–2024. Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: et grønt Norden, et konkurransedyktig Norden og et sosialt bærekraftig Norden. Tolv målsetninger er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene.