Nordiskt civilsamhällsnätverk ska understöda utvecklingen av Norden som hållbar och integrerad region

30.06.21 | Nyhet
Klimastrejke
Fotograf
Callum Shaw, Unsplash
Nordiska ministerrådet har en ambition om att göra Norden till den mest hållbara och integrerade region i världen till 2030. För att understöda detta arbete etableras det nu ett nordiskt civilsamhällsnätverk som ska göra civilsamhällets röst bättre hörd i arbetet med visionen. Nätverket består av 40 medlemmar som representerar civilsamhällsorganisationer från de nordiska länderna.

I 2019 antog de nordiska statsministrarna Vår vision 2030 och arbetet med att göra Norden till en hållbar och integrerad region har nu kommit ett steg längre med etableringen av det nordiska civilsamhällsnätverket. Nätverket ska nämligen säkra att Nordiska ministerrådets arbete med visionen sker i tät dialog med civilsamhället i Norden.

40 medlemmar har antagits till nätverket. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki välkomnar medlemmarna till det nordiska samarbetet.

– Vi ser väldigt mycket framemot att samarbeta med det nordiska civilsamhällsnätverket kring genomförandet av visionen om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det är väldigt viktigt för oss att stärka det nordiska civilsamhällets röst i det nordiska samarbetet för att göra vårt arbete ännu mer öppet, transparant och relevant, säger Paula Lehtomäki.

Det är väldigt viktigt för oss att stärka det nordiska civilsamhällets röst i det nordiska samarbetet för att göra vårt arbete ännu mer öppet, transparant och relevant.

Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

De medlemmar som antagits till civilsamhällsnätverket är nordiska civilsamhällsorganisationer med tydlig koppling till Vår vision 2030 samt med stort intresse, engagemang och motivation för att ingå ett målinriktat samarbete med Nordiska ministerrådet. Vidare så har man i urvalsprocessen lagt vikt på att säkra en bra balans mellan de nordiska länderna, tematiskt fokus, kön och ålder bland de utvalda medlemmarna i civilsamhällsnätverket.

Arbetet med det nordiska civilsamhällsnätverket kommer att starta upp efter sommaren.

Medlemmarna i det nordiska civilsamhällsnätverket:

Danmark
 • Lucas Skræddergaard, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Marte Mathisen, Rådet for sund mad             
 • Rikke Lønne, BL Danmarks Almene Boliger / NBO Housing Nordic
 • Ole Meldgaard, Østersø NGO Netværk, Danmark
 • Andreas Nielsen, LGBT+ Danmark
 • Troels Dam Christensen, 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling
Finland
 • Aija Kaski, Håll Skärgården Ren - Pidä Saaristo Siistinä rf
 • Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
 • Maria Helsing-Johansson, Finlands social och hälsa rf (SOSTE)                     
 • Riitta Kangas, Finlands biblioteksförening
Grönland
 • Pernille Thorup, Sustainable Now
Island
 • Jónas Guðmundsson, Almannaheill - The Association of Icelandic Nonprofit Organizations
 • Sigurdur Hannesson, The Federation of Icelandic Industries (Samtök iðnaðarins)      
 • Tinna Hallgrímsdóttir, Ungir umhverfissinnar (UU) -The Icelandic Youth Environmentalist Association
 • Tinna Isebarn, Landssamband ungmennafélaga (LUF)
Norge
 • Ingvild Østli, Unge funksjonshemmede
 • Honoratte Muhanzi, Velferdsalliansen EAPN Norway
 • Joakim Gulliksen, Norges Naturvernforbund
 • Lillian Bredal Eriksen, Forum for utvikling og miljø (ForUM)
 • Vibeke Koehler, Bærekraftige liv                        
Sverige
 • Annika Nyström, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)
 • Elisabeth Rytterström, Svenskt Friluftsliv / Network of Outdoor Organisations in the Nordic countries (NON)                           
 • Hanna Stenström, Sveriges Kvinnolobby
 • Iman Djelloul, Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
 • Joel Ahlgren, Tankesmedjan Global Utmaning
 • Mattias Axell, Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (:DFRI)
Åland
 • Björn Kalm, Ålands Näringsliv r.f.                     
 • Dan Sundqvist, Finlands Röda Kors Ålands distrikt               
Norden
 • Carin Hallerström, NFU Nordic Financial Unions
 • Christer Holmlund, Nordiska Lärarorganisationers samråd (NLS)
 • Hannes Björn Hafsteinsson, Norræna félagið / Föreningen Norden Island
 • Inese Podgaiska, Association of Nordic Engineers (ANE)
 • Josefin Carlring, Norden - svensk förening för nordiskt samarbete             
 • Kristin Madsen, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV)
 • Lena Höglund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
 • Magnus Gissler, Nordens Fackliga Samorganisation (NFS)
 • Mikkel Odgaard, Nordisk Journalistcenter   
 • Peter Göranson, NORDTEK   
 • Ragnhild Elisabeth Waagaard, Verdens naturfond (WWF)
 • Tonje Margrete Winsnes Johansen, Sámiráđđi - Samerådet - Saami Council

Om Vår vision 2030

Vår vision 2030 blev antagen av de nordiska statsministrarna i augusti 2019 och ambitionen er att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030.

De nordiska samarbetsministrarna har antagit en handlingsplan för visionen i perioden 2021 - 2024. Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 målsättningar. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren.