14.
Uusien jäsenehdotusten ensimmäinen käsittely

14.1.
Jäsenehdotus äärioikeistolaisuuden pohjoismaisista torjuntatoimista, A 1822/presidiet (Pohjoismaiden vihreä vasemmisto)

323
Michael Tetzschner
Puheenvuoro

God morgen! Vi skal nå starte med medlemsforslag. Dette er den første debatten om medlemsforslagene før de skal videre i de respektive utvalgene.

326
Aron Emilsson
Puheenvuoro

Herr president! God morgon, kära nordiska vänner! Vi firar i Sverige just nu 100 år av allmän och lika rösträtt. Det är ett märkesår för demokratin.

14.2.
Jäsenehdotus elimistöön päätyvästä mikromuovista, A 1813/hållbart (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

14.3.
Jäsenehdotus turvallisuuden parantamisesta New Yorkin mallin mukaan, A 1818/välfärd (konservatiivinen ryhmä)

333
Daniel Riazat
Puheenvuoro

Herr president! Konservativa gruppen föreslår som sagt att vi ska se över, dra lärdomar av och eventuellt införa det som kallas New York-modellen.

334
Angelika Bengtsson
Puheenvuoro

Herr president! Jag googlade New York-modellen lite snabbt, och då slank jag in på en artikel på kvartal.se, som svenskarna säkert känner till.

14.4.
Jäsenehdotus Pohjoismaiden panostuksista luonnollisiin hiilidioksidin sitomis- ja varastointiratkaisuihin, A 1823/hållbart (Pohjoismaiden vihreä vasemmisto)

14.5.
Jäsenehdotus pohjoismaisten lähetystöjen yhteistyön lisäämisestä kunniasorron kohteeksi joutuvien lasten ja nuorten auttamiseksi kotiinpaluussa, A 1816/välfärd (konservatiivinen ryhmä)

340
Per-Arne Håkansson
Puheenvuoro

Herr president! Att hjälpa utsatta barn och ungdomar som riskerar våld och förtryck i sina hemländer är självklart en viktig fråga att jobba med.

341
Høgni Hoydal
Puheenvuoro

Hr. præsident, der er en lang nordisk tradition for, at vores ambassader samarbejder om at hjælpe nordiske medborgere rundtom i verden. Det er en fin nordisk tradition.

14.6.
Jäsenehdotus hyvinvointisektorin tehokkuusmittareista ja tunnusluvuista, A 1817/välfärd (konservatiivinen ryhmä)

345
Ina Strøjer-Schmidt
Puheenvuoro

Jeg vil lige starte med at sige, at i Nordisk Grønt Venstre kæmper vi mindst lige så indædt for velfærdsstaten som Socialdemokraterne.

346
Kaisa Juuso
Puheenvuoro

Herr president! Nordisk frihet välkomnar den konservativa gruppens förslag om att ta fram relevanta nyckeltal för välfärdsverksamheterna.