346. Kaisa Juuso (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
346
Person
Talerrolle
Nordisk Friheds talsperson
Dato

Herr president! Nordisk frihet välkomnar den konservativa gruppens förslag om att ta fram relevanta nyckeltal för välfärdsverksamheterna. Det är av största vikt att utmaningen med framtidens välfärd diskuteras. Välfärden konkretiseras allra bäst inom sjukvården, som kostar mer för varje år som går. Orsaker till detta är säkert en befolkning som åldras men också förbättrade möjligheter att söka vård i de övriga EU-länderna. Specialiseringen av sjukvården är ett faktum, och det finns en risk för att multisjuka patienter, som lider av flera olika besvär, hamnar mellan stolarna.

Det är svårt att begränsa kostnaderna för sjukvården, och just därför är det viktigt att vi lär oss av varandra. Får vi fram relevanta nyckeltal från samtliga nordiska länder stärks möjligheten för oss politiker att utveckla välfärdssektorn inom våra respektive länder. När vi pratar om välfärden och stigande kostnader får vi inte blunda för invandringens betydelse. Parallellt med en äldre befolkning har en mycket stor invandring i Norden resulterat i skenande kostnader och press på välfärdssektorn. Det är således viktigt att man vid sidan av en äldre befolkning tar i beaktning att en mycket stor invandring också påverkar välfärdssektorn i allra högsta grad. Med detta sagt välkomnar Nordisk frihet detta medlemsförslag.