336. Kjell-Arne Ottosson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
336
Talerrolle
Midtergruppens talsperson
Dato

Herr president! Det är ingen tvekan om att vi ska göra ett så bra jobb vi bara kan för miljön. Det här förslaget skulle dock innebära att vi brukar skogen än mer intensivt än vi gör i dag, och jag tror inte att det är det Nordisk grön vänster vill.

Det nordiska skogsbruket är otroligt hållbart. Skogsindustrin och våra skogsägare är verkligen våra miljöhjältar. Att skogen ska fungera som kolsänka är självklart, och det gör den per automatik. Men Nordisk grön vänster har missat en otroligt viktig sak här: substitutionseffekten, alltså att vi byter ut material som genererar höga CO2-utsläpp. Vi byter ut stål och betong mot nordiskt trä. Det har man totalt missat i det här förslaget.

I somras kom det en rapport från den svenska skogsindustrien där man pekade på att bara den svenska skogen tar upp 55 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Om vi dessutom räknar med substitutionen, alltså utbytet, tar den upp ytterligare 42 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Om vi inte ska kunna använda oss av substitutionseffekten går vi ju bakåt igen, och då förlorar förslaget sitt syfte.

Skogen och skogsprodukter minskar alltså klimatbelastningen redan i dag – och för Sveriges del betydligt mer än våra territoriella utsläpp, alltså de utsläpp som sker inom landet. Det är nästan så att vi neutraliserar även våra utsläpp utanför landets gränser, alltså de utsläpp som vår konsumtion ligger bakom. Tanken att vi ska göra än mer för att minska CO2-utsläppen är alltså helt rätt, men det är den växande skogen som tar upp CO2. När skogen blir gammal och dör avger den i stället CO2, och därmed blir det kontraproduktivt. Vi ska bruka skogen. Vi har ett hållbart nordiskt skogsbruk, och det ska vi fortsätta med.