328. Johan Andersson (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
328
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

God morgon, nordiska vänner! Den socialdemokratiska gruppen har lagt fram ett förslag om mikroplast i kroppen. Bakgrunden till detta är att vi vet från tidigare forskning att mikroplast finns överallt i samhället omkring oss. Den kommer från bilens däck, från möblerna vi sitter på och från kläderna som vi har på oss. Mikroplast flyter i luften vi andas. Mikroplast landar på maten vi äter.

Lyckligtvis har arbetet med förslaget från socialdemokraterna i utskottet för ett hållbart Norden om mikroplast i dricksvattnet visat att nordiskt dricksvatten inte är en källa till mikroplastföroreningar i våra kroppar. Men vi vet fortfarande inte vilken mängd mikroplast vi får in i kroppen. Vi vet heller inte vilka ämnen som överförs till våra kroppar från mikroplastföroreningar som finns i vår vardag. Vi vill därför i första hand att de nordiska länderna börjar undersöka mängden föroreningar och effekterna av föroreningar, detta för att vi ska få ett bra underlag för att kunna göra gemensamma aktioner i våra nordiska länder.

Någon måste gå före. Vi tycker att det är alldeles utmärkt att Norden kan vara den organisation, de länder och de stater som gör detta. Mot denna bakgrund kan en studie behövas om kanalerna för mikroplastisk kontaminering som kommer in i vår kropp.

Vi yrka bifall till det förslag vi har lagt fram.