327. Lulu Ranne (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
327
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Arvoisa presidentti! Väkivallan tai vahingonteon kohteelle lienee lopulta samantekevää, onko syyllinen antifasisti, fasisti, kettutyttö, skinhead, uskonnollinen, poliittinen tai ideologinen ääriajattelija, terroristi tai muuten vain rikollinen. Pohjoismaisen yhteistyön kohteena tuleekin olla kaikenlaisen väkivaltaisen ekstremismin vastustaminen, ekstremismin, joka pyrkii ajamaan asiaansa väkivallan tai vandalismin keinoin. Pohjoismaiden vihreän vasemmiston aloite sekoittaa kuitenkin sekä termit että mittasuhteet varsin tarkoitushakuisesti. Kaikissa aloitteessakin mainituissa Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen viranomaisten uhka-arvioissa terrorismin uhka liittyy nimenomaisesti uskonnolla eli ääri- tai poliittisella islamilla perusteltuun väkivaltaiseen ekstremismiin eikä suinkaan perinteisesti oikeisto - vasemmisto-akselin poliittiseen ääriajatteluun. Poliittisen väkivallan osalta kaikki mainitut uhka-arviot tunnustavat sekä äärioikeistolaisen että äärivasemmistolaisen väkivallan uhkan. Miksi jälkimmäistä ei mainita laisinkaan?

Rikosnimikkeistä poliittinen väkivalta keskittyy pahoinpitelyrikoksiin. Vähättelemättä asiaa se tulee nähdä oikeassa mittasuhteessa. Esimerkiksi Suomessa vuonna 2017 tuli viranomaisten tietoon 33 000 pahoinpitelyrikosta. Näistä alle sadan eli alle 3 promillen epäiltiin liittyvän poliittiseen ekstremismiin.

Tässä maailmassa, tässä ajassa on nähtävissä tietty ekstremismin hierarkia. Äärivasemmisto on valmis väkivaltaan vastustaessaan äärioikeistoa. Äärioikeisto on valmis väkivaltaan vastustaessaan poliittista tai ääri-islamia. Poliittinen tai ääri-islam on valmis väkivaltaan ja terrorismiin kaikkia vihollisiksi kokemiaan vastaan. Tätä väkivallan hierarkiaa lähdetään purkamaan yhteistyössä.

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! För den som utsätts för våld eller skadegörelse torde det i slutänden inte spela någon roll om den skyldige är antifascist, fascist, rävflicka, skinhead, religiös, politisk eller ideologisk extremist, terrorist eller kriminell på annat sätt. Målet för det nordiska samarbetet bör därför vara att bekämpa alla former av våldsam extremism som försöker driva sin sak genom våld eller vandalism. Nordisk grön vänster förväxlar dock i sitt förslag både termer och dimensioner på ett ganska tendentiöst sätt. I alla de hotbildsbedömningar som myndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland gjort och som nämns i förslaget kopplas hotet om terrorism uttryckligen till våldsam extremism som motiveras med religion, det vill säga extrem eller politisk islamism, och inte till politisk extremism på den traditionella höger-vänsteraxeln. När det gäller politiskt våld erkänns hotet från både extremhögern och extremvänstern i alla de ovannämnda hotbildsbedömningarna. Varför nämns inte den senare alls?

Det politiska våldet är huvudsakligen koncentrerat till brottskategorin misshandel. Utan att förringa frågan bör vi se den i rätt proportion. Till exempel i Finland fick myndigheterna kännedom om 33 000 misshandelsbrott år 2017. Av dessa misstänktes färre än hundra, det vill säga mindre än 3 promille, ha samband med politisk extremism.

I denna värld, i denna tid, finns det en viss hierarki av extremism. Extremvänstern är redo att ta till våld mot extremhögern. Extremhögern är redo att ta till våld mot politisk eller extremistisk islamism. Den politiska eller extremistiska islamismen är redo att ta till våld och terrorism mot alla som den ser som sina fiender. Denna hierarki av våld ska vi avveckla i samarbete.