14.
Fyrsta umræða um nýjar þingmannatillögur

14.1.
Þingmannatillaga um aðgerðir Norðurlanda gegn hægriöfgum, A 1822/presidiet (Norræn vinstri græn)

323
Michael Tetzschner
Erindi

God morgen! Vi skal nå starte med medlemsforslag. Dette er den første debatten om medlemsforslagene før de skal videre i de respektive utvalgene.

325
Kasper Roug
Erindi

Tak for det. Jeg kan jo kort sige, at den socialdemokratiske gruppe støtter forslaget.

326
Aron Emilsson
Erindi

Herr president! God morgon, kära nordiska vänner! Vi firar i Sverige just nu 100 år av allmän och lika rösträtt. Det är ett märkesår för demokratin.

14.2.
Þingmannatillaga um örplast í líkamanum, A 1813/holdbart (flokkahópur jafnaðarmanna)

14.3.
Þingmannatillaga um aukið öryggi með New York-líkaninu, A 1818/välfärd (flokkahópur hægrimanna)

332
Eva Lindh
Erindi

Människors trygghet och kampen mot brottslighet är något otroligt viktigt.

333
Daniel Riazat
Erindi

Herr president! Konservativa gruppen föreslår som sagt att vi ska se över, dra lärdomar av och eventuellt införa det som kallas New York-modellen.

334
Angelika Bengtsson
Erindi

Herr president! Jag googlade New York-modellen lite snabbt, och då slank jag in på en artikel på kvartal.se, som svenskarna säkert känner till.

14.4.
Þingmannatillaga um norrænar aðgerðir um náttúrulegar lausnir til að binda og geyma koldíoxíð, A 1823/hållbart (Norræn vinstri græn)

338
Liselott Blixt
Erindi

Tak, hr. præsident. Jeg vil sige, at vi fra Nordisk Friheds side synes, det er et rigtig godt forslag.

14.5.
Þingmannatillaga um aukið samstarf norrænna sendiráða við að aðstoða börn og ungmenni, sem orðið hafa fyrir heiðurskúgun, við að komast heim, A 1816/välfärd (flokkahópur hægrimanna)

339
Maria Stockhaus
Framsöguræða

Herr president, nordiska vänner! I går antog vi ett medlemsförslag med flera åtgärder för att minska hedersförtrycket i våra länder.

340
Per-Arne Håkansson
Erindi

Herr president! Att hjälpa utsatta barn och ungdomar som riskerar våld och förtryck i sina hemländer är självklart en viktig fråga att jobba med.

341
Høgni Hoydal
Erindi

Hr. præsident, der er en lang nordisk tradition for, at vores ambassader samarbejder om at hjælpe nordiske medborgere rundtom i verden. Det er en fin nordisk tradition.

14.6.
Þingmannatillaga um mat á skilvirkni og lykiltölur fyrir velferðargeirann, A 1817/välfärd (flokkahópur hægrimanna)

345
Erindi

Jeg vil lige starte med at sige, at i Nordisk Grønt Venstre kæmper vi mindst lige så indædt for velfærdsstaten som Socialdemokraterne.

346
Kaisa Juuso
Erindi

Herr president! Nordisk frihet välkomnar den konservativa gruppens förslag om att ta fram relevanta nyckeltal för välfärdsverksamheterna.