14.
Første debatt om nye medlemsforslag

14.1.
Medlemsförslag om Nordiska insatser mot högerextremism, A 1822/presidiet (Nordisk grön vänster)

323
Michael Tetzschner
Innlegg

God morgen! Vi skal nå starte med medlemsforslag. Dette er den første debatten om medlemsforslagene før de skal videre i de respektive utvalgene.

325
Kasper Roug
Innlegg

Tak for det. Jeg kan jo kort sige, at den socialdemokratiske gruppe støtter forslaget.

326
Aron Emilsson
Innlegg

Herr president! God morgon, kära nordiska vänner! Vi firar i Sverige just nu 100 år av allmän och lika rösträtt. Det är ett märkesår för demokratin.

14.2.
Medlemsforslag om mikroplast i kroppen, A 1813/holdbart (Den Socialdemokratiske Gruppe)

14.3.
Medlemsförslag om ökad trygghet med New York-modellen, A 1818/välfärd (Den konservativa gruppen)

332
Eva Lindh
Innlegg

Människors trygghet och kampen mot brottslighet är något otroligt viktigt.

333
Daniel Riazat
Innlegg

Herr president! Konservativa gruppen föreslår som sagt att vi ska se över, dra lärdomar av och eventuellt införa det som kallas New York-modellen.

334
Angelika Bengtsson
Innlegg

Herr president! Jag googlade New York-modellen lite snabbt, och då slank jag in på en artikel på kvartal.se, som svenskarna säkert känner till.

14.4.
Medlemsförslag om Nordiska satsningar på naturliga lösningar för att binda och lagra koldioxid, A 1823/hållbart (Nordisk grön vänster)

338
Liselott Blixt
Innlegg

Tak, hr. præsident. Jeg vil sige, at vi fra Nordisk Friheds side synes, det er et rigtig godt forslag.

14.5.
Medlemsförslag om ökat samarbete mellan nordiska ambassader för att hjälpa barn och ungdomar utsatta för hedersförtryck att komma hem, A 1816/välfärd (Den konservative gruppen)

339
Maria Stockhaus
Hovedinnlegg

Herr president, nordiska vänner! I går antog vi ett medlemsförslag med flera åtgärder för att minska hedersförtrycket i våra länder.

340
Per-Arne Håkansson
Innlegg

Herr president! Att hjälpa utsatta barn och ungdomar som riskerar våld och förtryck i sina hemländer är självklart en viktig fråga att jobba med.

341
Høgni Hoydal
Innlegg

Hr. præsident, der er en lang nordisk tradition for, at vores ambassader samarbejder om at hjælpe nordiske medborgere rundtom i verden. Det er en fin nordisk tradition.

14.6.
Medlemsförslag om effektivitetsmått och nyckeltal för välfärdssektorn, A 1817/välfärd (Den konservative gruppen)

345
Innlegg

Jeg vil lige starte med at sige, at i Nordisk Grønt Venstre kæmper vi mindst lige så indædt for velfærdsstaten som Socialdemokraterne.

346
Kaisa Juuso
Innlegg

Herr president! Nordisk frihet välkomnar den konservativa gruppens förslag om att ta fram relevanta nyckeltal för välfärdsverksamheterna.